Safa Pile


La nostra escola està immersa en un Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) promogut i reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

 

El Projecte PILE que proposa l’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA té com a objectiu primordial millorar l’aprenentatge de l’anglès del nostre alumnat a través de la implementació de metodologies innovadores, com la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres).

 

El PILE té una durada de dos anys (cursos 2012-2014) i consta d’una subvenció que ha estat concedida per desenvolupar els projectes concrets en l’etapa de secundària.

 

L’any 2008 la nostra escola també va ser reconeguda per la Generalitat amb un Pla Experimental en Llengües Estrangeres (PELE) que va suposar una aposta per la innovació pedagògica i tecnològica a l’aula en totes  les etapes que hi ha al centre: infantil, primària i secundària.