Címer

A besenyő eredetű Katapán-Bána nemzetség címere, melyből a hagyomány szerint a család származik, nem ismert.

Cseszneky Mátyás 1597-es címere a következő volt:

A pajzs kék mezejében zöld hármashalmon álló leveles koronából kiemelkedő ezüst galamb. A pajzson nyitott rostélyos sisak. Sisakdísz: leveles koronából két oldalt fekete sasszárny emelkedik ki. A szárnyak között ezüst kettős kereszt, mely fölött hatágú arany csillag ragyog. Oldalt takarók.

Ismert még a Cseszneky családnak tulajdonított alábbi címer, de adományozásáról és használatáról a család mit sem tud.

A pajzs kék mezejében zöld téren bivalyfej. A pajzsot fedő zárt sisak, leveles koronájából két tengeri szárat tartó vörös dolmányos kar emelkedik ki. Takaró: ezüst-zöld.

II. Ferdinánd király 1626. március 8-án Bécsben kelt adománylevelében Cseszneky Benedeknek és feleségének, budafalvi Kánya Sárának, Patonyi Jakabnak és feleségének, Kánya Annának, valamint Kánya Boldizsárnak és nővérének, Erzsébetnek a következő címert adományozta:

Egyenesen felállított katonai pajzs, melynek közepén egy vonal húzódik végig, miáltal a terület két részre oszlik; a felső kék színű, az alsó vörös mezőre tagolva, amelynek az alapján lévő zöld hegyre királyi korona van helyezve, amelyből egy fiait vérével tápláló pelikán emelkedik ki. A pajzs fölé van helyezve a nyitott katonai sisak, királyi koronával díszítve, melyből az említetthez hasonló pelikán emelkedik ki. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Ezt a címereslevelet Pozsony vármegyében hirdették ki 1627-ben, Győr és Komárom vármegyében pedig 1643-ban. Ennek ellenére a családtagok többsége továbbra is az ősi galambos címer valamely változatát használta.

Gróf Cseszneky Gyula 1943-as címere is az ősi nemesi címer bővített változata:

Négyelt pajzs. Az első és negyedik mezőben zöld halmon álló leveles koronából kiemelkedő ezüst galamb. A második és harmadik kék mezőben leveles koronából két oldalt fekete sasszárny emelkedik ki. A szárnyak között ezüst kettős kereszt, mely fölött hatágú arany csillag ragyog. A pajzsot gyöngyös rangjelző korona fedi. Pajzstartók: jobbról páncélos vitéz lobogót tart, a lobogó négy részre oszlik Árpád-sávokkal és Anjou-liliomokkal; balról páncélos vitéz vörössel és ezüsttel sakkozott lobogót tart. Jelmondat: VIRTUTEM EXTENDERE FACTIS.