A cserkészetről

A  cserkészet  kezdetei  1907-ig  nyúlnak  vissza, amikor  Lord  Robert  Baden-Powell  megrendezte az első cserkésztábort. A  20.  század  első  felében  a mozgalom világszerte  elterjedt,  és  mind  a  fiúk,  mind  a lányok számára kínált programot. A  cserkészet  alapvető  célja,  hogy  támogassa  a fiatalok  testi,  lelki, társadalmi  és  szellemi képességeit,  amely  nagyban  épít  a  szabadban végzett elfoglaltságokra,  többek  között  a táborozásra,  erdei  és  vízi  életre,  túrákra  és sportra.  A  cserkészet  széles  körben  ismert jellegzetessége  a  társadalmi egyenlőtlenségeket  elfedni  hivatott  egyenruha,  nyakkendővel

A csapatunkról

Kéthetente  találkozunk  csapatotthonunkban.  A kis-  és  nagycserkészek  őrsi  és  raji foglalkozásokon vesznek részt, melyet a vezetőik készítenek  elő.  Ha  tehetjük,  kimegyünk  a szabadba,  hogy  izgalmas  tájékozódási,  népi  és sportjátékokat  tudjunk  játszani.  Minden  nyáron csapattábort  szervezünk.  A  kiscserkészek házban, a nagycserkészek sátorokban alszanak.

Foglalkozásaink

A cserkészmódszerünk fő részét képezi az őrsi rendszer:

egy őrs 4-6 cserkészből áll
egy képzett, 14 éven felüli cserkész vezeti
célja, a felelősség fogalmának, az alkalmazkodásnak és egymás segítésének a megtanulása
Ezzel a gyerekek a társadalom hasznos tagjaivá válnak.


Ċ
RÖPLAP.pdf
(4621k)
Széchenyi István cs.cs.,
2014. jan. 13. 11:51
Ċ
Széchenyi István cs.cs.,
2014. jan. 13. 11:49