Home‎ > ‎

Studies on Swamiഉഷ,ഒ വി. ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ തമ്പുരാന്‍. മലയാളം, 11 (46), 4 ഏപ്രില്‍ 2008. p 61.


ഒ വി വിജയനാണു് ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ വേദാധികാര നിരൂപണം വായാക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നതു്. വളരെക്കുറച്ചുപുസ്തകങ്ങളേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വായിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രകൃതിയോടും സര്‍വ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും താദാത്മ്യത്തില്‍വസിച്ച സ്വാമികളെ അങ്ങനെയാണു് ആദ്യം അറിയുന്നതു്.


Chandrasekaran Nair, N. Maharshi Vidhyadhiraja Theerthapadar. (Hindi).  Trivandrum, Vidhyadhiraja Vidhya Samajam, 1983

Gopala Pillai, Kurisseri. Sri Vidhyadhirajan. Quilon, Sri Rama Vilasam, 1933.

Gopala Pillai, Kurisseri. Swamikal Swakrithikalilkude.  Sadabdha Smaraka Grantham, 1953. P 95.


Gopala Pillai, Paravoor, K. Parama Bhattara Chattampi Swami Tiruvatikal Jeeva Charitram.Trichur, Ramanuja Mudralayam, (Published by V K. Ammunni Menon), 1934. 

Govinda Pillai, P. Chattampi Swamikal: Vidyadhirajanaya Vivadha Nayakan. In Kerala Navodhanam: Oru Marxist Veekshanam. Trivandrum, Chintha, 2003.

Karunakara Menon, K P. Sri. Chattampi Swami: The Great Scholar-Saint of Kerala. Trivandrum, PGNP, 1967.

Kunjan Pillai, Sooranattu. Chattampi Swami Thiruvatikal.  Sree Chattampi Swami Sadabdha Smaraka Grantham, 1953. P 23

Maheswaran Nair, K. Chattampi Swami: Jeevitavum Krithikalum. Trivandrum, Dooma Books, 1995.

Moodithaya, P N. Shree Chattampi Swamikalu. (Kannada). Kasaragod, Kasaragodu Prakasana, 2008

Namputhiripad, E M S. Chattampi Swamikal. EMS nte Diary. Desabhimani Weekly. Dated 17.9.1995.Narayana Pillai, Aranmula M K. Balahaswami Charanabharanam Athava Sadguru Sravaswam. Trivandrum , Kumarakam, P Parameswaran Pillai, 1977.
Narayana Pillai, P G, Ed. Upaharamalika: Parama Bhattara Sree Chattampi Swami Thiruvadikalude Mahasamadhi Rajatha Jubilee Smarakam. Quilon, Sreerama Vilasam Press, 1950.

Neelakantan Nair, K G.  Chattampi Swamiyum Navothanvum. Kottayam, Visvahindu, 1984.

Parameswaran Nair, P K. Ed. Sree Chattampi Swami Sadabdi Smaraka Grantham. Quilon, Sree Rama Vilasam Press, 1953 (14, Chingam 1129).

Pillai, K R C. Comp. Vidyadhiraja Smarananjali. Quilon, Vidyadhiraja Publications, 1991.

Sankaran, A V. Mahaprabhu Sri. Chattampi Swami Tiruvatikal. Palghat, V V Publishers, 1998.

Sankaran, A V. Sree Chattampi Swami Tiruvatikalude Chila Adbudha Siddhikal. Trivandrum, Chattampi Swami Kshethra Committee, Attukal Bhagavathi Kshethram Trust, 1997.

Sankaran, A V. Vidhyadhiraja Karnamritham, Trivandrum, V V, 1997.

Santhakumari Amma, Kumbalath. Sri Vidyadhiraja Chattampi Swamikal. Trivandrum, Dept of Cultural Publications, Govt of Kerala, 2003.

Sukumaran Nair, Manakkad. Sree Vidyadhirajan. Thirumal, Saparya Publications,

Sulochana Devi, L. Chattampi Swamikal and Reformation in Kerala. Trivandrum, Minor UGC Project, 2005.

Usha, O V. Jeevakarunyathinte Tampuran. Malaylam. April 2008.

Velayudan Nair. Ed. Sree Vidyadhiraja Chattampi Swamikal. Trivandrum, Vidyadhiraja Visvakendra, 1995.

Vimal Kumar, S. Sree Vidyadhiraja Chattampi Swami Thiruvatikal. Trivandrum, Sivamayam, 2007

Vivekanandan, Vaikkam. Mahaparabhu. Kotttayam, NBS,  2009.

Yamini Devi. Sri Vidyadhiraja Swami: Oru Lakhu Jeevacharitram. Trivandrum, the author, 1995
Wikipedia. Chattampi Swamikal.