Problemen en ziekten
 
Bij het houden van lagere dieren in het aquarium kunnen diverse problemen voorkomen. Dit begint soms al bij het opstarten van een aquarium, maar ook het plaatsen van verschillende groepen in 1 bak kan tot problemen leiden.
 

Bij ziekte denkt men meestal aan symptomen en behandeling. Ik heb een aantal ziekten inmiddels bij mijn dieren meegemaakt, maar gelukkig weinig dodelijke. Helaas zijn voor verschillende ziekten geen geneesmiddelen beschikbaar.

 

Er zijn een paar geneesmiddelen beschikbaar, maar die werken lang niet altijd. Een middel tegen bacteriën is Exit van eSHa. Een middel tegen schimmel is Furanol van JBL.

De ergste ziekte die ik heb meegemaakt, heb ik in mijn bakken gekregen door wildvangdieren. Deze ziekte werd veroorzaakt door een bacterie.Deze bacterie veroorzaakte een bruinkleuring tussen twee abdomale segmenten en fluorescentie in het donker. Zieke dieren waren in het donker als een lichte plek zichtbaar. Soms stierf eerst een deel van het dier af, bijvoorbeeld een poot of een stuk van het lichaam. Als ik kon zien dat dieren geïnfecteerd waren, stierven binnen 24 uur. Sommige soorten waren gevoelig voor deze bacterie en andere soorten niet. Caridina cf. cantonensis was uitermate gevoelig, Palaemonetes paludosus raakte wel geïnfecteerd, maar stierf niet altijd. Vuurtjes waren immuun. De ziekte werd waarschijnlijk vooral doorgegeven door het eten van dode dieren.

 

Een andere waarschijnlijk bacteriële ziekte kreeg ik via wildvang Sulawesi-garnalen. Deze bacterie veroorzaakte lichte troebeling in de dieren (werden ondoorzichtig). Ook deze ziekte werd waarschijnlijk doorgegeven door het eten van dode dieren. Dit was niet de melkziekte!

 

Mijn ervaring is dat je het beste zieke dieren direct moet verwijderen en het beste ook doden. Ze zullen zeker sterven en als andere dieren van een dood dier eten, worden ze ook ziek en zullen zeker sterven.

 

Wat ik gelukkig nog nooit heb meegemaakt is het effect dat soms optreedt bij het samenvoegen van 2 groepen van dezelfde soort (zie Problemen bij plaatsen nieuwe dieren in bestaande groep). In sommige gevallen overleven enkele dieren, maar regelmatig gaan alle dieren van beide groepen dood. Tot nu toe het ik alleen gevallen gehoord waarbij twee groepen van Caridina cf. cantonensis werden samengevoegd en vrijwel uitsluitend groepen crystal red (= red bee).

 

Een interessante Duitse website over dit thema: http://www.garnelenkrankheiten.de

 

Enkele vaker voorkomende ziekten/problemen:

 

Brandvlekkenziekte of roestziekte

Is een ziekte die vooral bij kreeften voorkomt, maar soms ook garnalen treft. Welke soorten garnalen gevoelig zijn, is niet bekend. Tijgergarnalen schijnen soms getroffen te worden. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel. De ziekte wordt gekenmerkt door bruine en zwarte vlekken op de schaal en de poten. Behandeling geeft geen 100% zekerheid, waardoor het verstandig is om zieke dieren direct te verwijderen. Anders zullen ook andere dieren geïnfecteerd worden. Elzen- en eikenbladeren zouden de ziekte kunnen remmen.
 

Melkziekte

De melkziekte wordt gekenmerkt door een melkachtige uiterlijk (dieren zijn niet meer doorzichtig, het vlees wordt wit of oranjeachtig van kleur en dof) en de dieren gedragen zich apathisch. Deze ziekte schijnt eerder een vergiftiging te zijn dan een infectie.
De dieren verbleken, worden ondoorzichtig (melkachtig), waggelen, tuimelen en/of schieten door het aquarium, soms zelfs op hun zij of op hun rug. Ze worden trager en krijgen verlammingsverschijnselen. Ze klampen zich dan vast aan het dichtstbijzijnde substraat of plant.
De oorzaak en de remedie is soms onbekend, maar kan bijvoorbeeld gebeuren door de aanwezigheid van planten die behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen, aanwezigheid van nitriet, toevoegen van plantenvoeding met zware metalen en waterverversen met water dat zware metalen bevat. In deze gevallen moeten direct verdachte materialen uit de bak worden gehaald en vervolgens moet een aantal maal kort na elkaar (een paar uur er tussen) water ververst worden (30-50% per keer). Hoe vaker, hoe beter. Vaak zie je na de eerste of tweede keer verversen al verbetering. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld linksonder water af te hevelen en direct vers water rechtsboven via een even dikke slang toe te voegen. Dat moet dan ook enige tijd doorgaan tot het water voor 80% vervangen is. Daarna nog een aantal gewone verversingen.Zie ook Waterverversen
Raak in ieder geval niet in paniek. Bedenk dat dieren die vlak voor een verschaling zitten, een zelfde uiterlijk krijgen.
 

Misvormingen

Af en toe kan er tijdens een verschaling iets fout gaan en daardoor een misvorming optreden, bijvoorbeeld afbreken van poten of scharen (vooral bij kreeften). Of dit door de verschaling of medebewoners wordt veroorzaakt, is niet altijd duidelijk. Tijdens en vlak na de verschaling is de nieuwe schaal nog zacht, waardoor het dier zeer kwetsbaar is, o.a. voor aanvallen van soortgenoten en bijvoorbeeld vissen. Als de misvormingen niet erg hinderlijk zijn, zal het dier normaal verder leven. Bij een volgende verschaling zullen ontbrekende lichaamsdelen regenereren. Na die verschaling zal je zien dat er alweer kleine pootjes of scharen aanwezig zijn. Na 1 of meer volgende verschalingen zullen de ledematen weer volledig gegenereerd zijn.

Bij misvormingen aan monddelen, kieuwen of andere vitale lichaamsdelen, zal het dier hoogst waarschijnlijk binnen enkele uren of dagen sterven.
 
Misvormingen kunnen ook een genetische achtergrond hebben: Afwijkingen bij gekweekte garnalen
 
Er zijn ook een aantal plaagdieren in het aquarium mogelijk. Dieren die als plaagdieren kunnen worden gezien zijn bijvoorbeeld slakken en planaria, maar de meeste vermeende plaagdieren blijken vreedzame medebewoners.