Inteelt bij garnalen en kreeften
 
Eerst maar even de definitie van inteelt: Kruising tussen nauw aan elkaar verwante individuen. Inteelt geeft soms minder vruchtbare of minder levensvatbare nakomelingen, maar dit is niet altijd het geval en is dus zeker geen definitie van inteelt.
 
Als effect van inteelt wordt ook vaak het frequenter optreden van misvormde dieren genoemd, maar dat heb ik bij kreeften en garnalen nog niet gezien. Ook geen berichten over gehoord of gelezen.
 
Over inteelt wordt ook in de garnalen en kreeften hobby veel gediscussieerd. De een zegt dat inteelt niet goed kan zijn en de ander zegt dat het niets uitmaakt. Beide partijen hebben echter weinig tot geen bewijs. Ik kan dus alleen mijn mening geven.
Mijn mening is dat inteelt niet per definitie schadelijk is. Dit is gebaseerd op het feit dat de meeste dieren in de hobby van enkele vangsten afkomstig zijn en geen tekenen van negatieve gevolgen van inteelt vertonen.
 
Verschillende kleurvormen en kleurpatronen zijn ook juist door selectie verkregen, inteelt dus! Deze kleurvormen en kleurpatronen kweken ook niet standaard moeilijker of hebben meer ziekten en/of afwijkingen dan dieren in de oorspronkelijke groep.
 
Tegenstanders van mijn mening zullen de crystal red als voorbeeld nemen, omdat deze bij veel mensen slecht kweken en soms zelfs slecht te houden zijn. Volgens mij heeft dat meestal andere oorzaken, namelijk de kwaliteit van het water en in mindere mate van het voer. Dat hebben verschillende mensen al aangetoond en die kweken nu ook zonder problemen deze mooie diertjes.
 
Neemt niet weg dat je bij selecteren moet uitkijken. Iedereen die selecteert moet er voor zorgen dat er niet een tweede selectiedruk optreedt. Je zou ook kunnen selecteren op hoge kweekopbrengst + mooi uiterlijk. Plus nog eventuele andere positieve eigenschappen. Iedereen die selecteert, moet goed in de gaten houden waarop hij/zij selecteert en niet onbedoeld negatieve eigenschappen mee selecteert.
 
We moeten hier twee dingen goed uit elkaar houden:
 
1) Inteelt in een groep zonder bewuste selectie.
Dit is een groep dieren dat in een bak wordt geplaatst. Alleen de "natuurlijke" selectiedruk van die bak heeft invloed op de dieren. Dus niet-selectieve inteelt.

2) Inteelt in een groep met bewuste selectie.
Dit is een groep dieren dat in een bak wordt geplaatst, maar waar door de hobbyist geselecteerd wordt op bepaalde eigenschappen. Bepaalde dieren worden dus om specifieke redenen uit de groep gehaald. Dus selectieve inteelt.

In het eerste geval, bijvoorbeeld mijn groep vuurtjes, heb ik zelf nog nooit negatieve effecten van de inteelt gezien. Ik heb een groep vuurtjes die al ruim 14 jaar geïsoleerd leeft in een bak. Regelmatig zijn er grote groepen uit deze groep gehaald (weggegeven, verkocht). De dieren zijn nog even vruchtbaar, rood, groot, gezond, etc. als de startgroep (12 dieren).
Ik heb ook nog nooit negatieve effecten van inteelt (zonder bewuste selectie) gehoord van anderen. Als iemand wel negatieve gevolgen op gezondheid en/of lichamelijke afwijkingen heeft gezien die kunnen worden toegeschreven aan niet-selectieve inteelt, dan hoor ik dat graag.

In het tweede geval, bijvoorbeeld selectie van CR's op specifieke kleur of tekening (ongeacht of deze van nature in de groep voorkomt of dat het een mutatie is), kunnen er wel negatieve (bij)effecten van het selecteren optreden. Welke is afhankelijk van de kweker, namelijk waarop wordt precies geselecteerd (bewust én onbewust). Iedereen die selecteert moet in de gaten houden dat geen onbedoelde effecten optreden bij het selecteren. Ik ben me er van bewust dat dit moeilijk is, o.a. door het zeer beperkte aantal dieren. Doordat het moeilijk is, is de kans ook behoorlijk groot en zal je misschien af en toe moeten terugkruisen.
 
Mocht ik meer horen of zien die iets bewijzen, zal ik het hier melden. Tevens hoor ik graag ervaringen via de mail of het forum.
 

2011-12-10 bijgewerkt
2019-08-14 bijgewerkt