Vrijwilligerswerk in Nepal

Namasté! 
Welkom op de site van Cross Borders!

Cross Borders helpt vrijwilligers om in Nepal vrijwilligerswerk te doen. Kennismaken met een ander land, andere mensen met een andere cultuur en levensstandaard, leidt tot een beter begrip van elkaar en is wat ons betreft een stapje verder naar een betere wereld!

Cross Borders levert door het mogelijk maken van vrijwilligerswerk een positieve bijdrage aan de Nepalese samenleving. Zij geeft daarbij voorrang aan kwetsbare groepen en projecten die een steuntje in de rug verdienen. 

Cross Borders geeft daarom informatie over vrijwilligerswerk in Nepal en is ter plekke in Nepal aanwezig om te helpen bij de praktische uitvoering zoals:
- het vinden van een geschikte vrijwilligersplek
- kennismaken met de Nepalese taal en cultuur
- huisvesting
- begeleiding gedurende de gehele periode

Cross Borders is een organisatie met een ideële doelstelling. We stellen alles in het werk om vrijwilligerswerk ook voor mensen met een kleine beurs beschikbaar te maken. Ook dat hoort bij onze missie: Cross your own borders!

Wie doet wat?


In Nederland

Ans Bleeker:

Ans verzorgt in Nederland de informatiebijeenkomsten en alles wat verder nodig is voor de aanmelding. Zij heeft intensief contact met onze mensen in  Nepal.


Huub Sanders:

Huub helpt Ans bij de website, de informatiebijeenkomsten en alles wat daarmee samenhangt.


Frank Toonen:

Frank helpt Cross Borders daar waar het nodig is en heeft onlangs samen met Ans alle locaties bezocht.


In Nepal

Bharat Wasti:

Bharat is “onze man in Kathmandu”! Hij is verantwoordelijk voor de uiteindelijk plaatsing en de begeleiding van de vrijwilligers uit Nederland. Hij regelt ook de introductie en is het aanspreekpunt voor als je eenmaal in Nepal bent.


René Veldt:

Rene is oprichter van Cross Borders en directeur Stichting Veldwerk, een organisatie die al lange tijd in Nepal actief is. (zie www.stichtingveldwerk.nl) Daarnaast begeleidt hij ook vrijwilligers die via Cross Borders in Nepal werkzaam zijn.


  Bharat Wati

.  René Veldt
Ans Bleeker

Huub Sanders

Frank Toonen