FAQ's‎ > ‎

Nepal is géén Nederland

Nepal is geen Nederland...

en Nederland is geen Nepal!


Je zult ongetwijfeld merken dat men in Nepal met heel veel zaken echt anders omgaat. Dat geldt onder andere voor de omgangsnormen, het onderwijs en de zorg.

Ook religie speelt in Nepal een hele belangrijke rol in het dagelijkse leven.

Echt alles gaat anders!


Dus zet je eigen referentiekader aan de kant om Nepal beter  te leren kennen en oordeel niet, of in ieder geval niet te snel!


Voorbeeld:

De kinderopvang in de daycare centra lijkt soms wat eenvoudig of primitief, maar voor kinderen is het een enorme verbetering. Het kind:

  • wordt niet opgesloten in een vieze hut, (met alle risico’s van dien).

  • wordt niet uit bedelen gestuurd.

  • wordt niet ingezet om zware kinderarbeid te verrichten.

  • krijgt contact met andere kinderen.

  • krijgt elke dag iets te eten en te drinken.

  • krijgt zijn/haar eerste schooleducatie.

  • ontvangt de hoognodige medische zorg.


Net als Nepal heeft Nederland ook tijd nodig gehad om zich te ontwikkelen tot het land wat het nu is. Met steun van Cross Borders vrijwilligers hopen we in ieder geval een stapje in de goede richting te zetten!