Племе ГРАЂАНИ

  Ово племе се звало некада звало и Шишојевићима и главно му је сједиште било у сјеверном дијелу његове садашње области, у коме има и сад сеоце Шишовићи на земљишту негдашњегвеликог насеља с истм именом. У томе склонитом предјелу развила су се јака братства, која су се убрзо раширила на југо-запад, у велики предио Грађане, а одатле на исток, у предио Радомир. Становници Грађана су се услед повољних природних погодаба (и праве климе подесне и за ратарство и за сточарство) намножили у три јака братства Липовце, Војводиће и трећег братства, управо група од братстава. Како се нијесу имали куд ширити или насељавати у близини свог племенског сједишта, него се вишак становништва морао и мора расељавати. Зато племе не може осјетно расти бројем, пошто је ограничено на своју малену област.

 

Мапа приморског дела Црне Горе

Детаљнија мапа Свиштика и Штрбине на североистоку Грађана и Грађанске Стубице и Црног Врха на југозападу села.

Слику отварате у другом прозору кликом на њу