กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
17 หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ 053 795431 ต่อ 102 หรือ 115

หน้าเว็บย่อย (1): ภาระกิจ