Vad är Creom?


Creom är en "fukt- och slitagespärr" med god vätande förmåga, vilket gör att den lätt tränger ner i betongens porsystem och får ett mycket bra fäste. Creom tränger ner på varierande djup i betongen beroende på dess porositet och ytbeskaffenhet. I betongen hindrar Creom uppträngande vatten från att nå ytskiktet där limmet etc. kan ta skada och förorsaka blåsbildning på mattor, mögelproblem m.m. Creom är dessutom vattenavvisande (hydrofobt) och hindrar vatten vid läckage m.m. att tränga ner i betongen.

 

TidsbesparingFlexibilitet
Vid vattenläckage går uttorkningsfasen mycket snabbare efter en Creombehandling eftersom vattnet hindras från att absorberas av betongen.

Obehandlad fuktig betong upp till RF=98% kan med en Creombehandling golvbeläggas redan efter 1-5 dygn beroende på ytans beskaffenhet (befintlig golvbeläggning eller ren betong).

 

 

Miljövänligt

Creom är vattenbaserat och innehåller inga lösningsmedel som avger farliga ångor. Creom är lätt att arbeta med och kräver inga speciella skyddsanordningar såsom skyddsmask etc. Ett Creombehandlat golv förebygger mögelskador och ger därmed ett tryggare inomhusklimat.

                      

Creombehandling innebär större valfrihet vid val av golvmaterial. Även täta beläggningar, t ex pvc-mattor, går att lägga på fuktiga golv, efter en Creombehandling.

 

Lång livslängd

Creom är tålig och klarar sig i den aggressiva miljö som betong utgör, samtidigt förstärker en Creombehandling betongens ytskikt och ökar därmed utsatta betongytors livslängd.

 

35 års erfarenhet

Creom är en svensk produkt och har använts i liten skala fram tills idag. Efter 35 år är det dags att fler får ta del av dess egenskaper.