Råd & anvisningar

Fukt från betongplatta på mark, källargolv och väggar.

Problemen visar sig oftast i form av dålig lukt, att färg , tapeter och mattor lossnar eller deformeras, alkalier följer med fukten (vitt damm bildas) eller att man helt enkelt ser mörka fuktfläckar på betongen.

  • Invändiga fuktproblem åtgärdas med fördel på vintern, då utrymmena ändå är uppvärmda, vilket minskar fuktvandringen.

  • Tag bort mattor, tapeter, lim, färg och rengör så att porerna i betongen friläggs. En slipning kan eventuellt behövas.

  • Du kan nu börja att behandla golvet. Behandling görs direkt på fukten.

  • Applicera "Fukt- och Mögel" två gånger. Använd spruta, pensel eller gummiskrapa. "Fukt- och Mögel" tränger in i betongen och bildar ett kapillärbrytande skikt.

  • Låt torka ca. åtta timmar i rumstemperatur mellan strykningarna

  • Nu har du ett torrt och starkt ytskikt som inte lossnar. (K30 betong förstärks c:a 10 ggr.)

 • Efterbehandling väljer du själv. Måla med vattenbaserad färg och toppstryk med SuPro, tapetsera, lägg mattor eller nöj dej med den "Fukt- och Mögel"-behandlade ytan.

Vittrande tegelfasader

En tegelfasad som har behandlats med Creom blir skyddad mot att vatten tränger in i teglet. Detta minimerar risken för frostsprängning och vittring av teglet.

 • Applicering utförs på samma sätt som vid invändig behandling, men görs naturligtvis på sommarhalvåret.

  • "Fukt- och Mögel" bildar ett ånggenomsläppligt vattenavvisande skikt som tack vare inträngningen inte lossnar.

Vad kostar det?

  • Vid åtgärdande av fuktskador på en betongplatta eller vägg blir materialkostnaden för "Fukt- och Mögel" c:a 30 kr/m2 plus moms vid köp i 5-liters dunkar.

  • Gör arbetet själv eller utnyttja ROT-bidraget.

Miljö?

 • Vattenbaserad, biologiskt nedbrytbar, ofarlig för person och omgivning.