สินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์แคช


" ให้ความสุข กับทุกจังหวะของชีวิต ด้วยสินเชื่อบุคคลกรุงศรี สไมล์แคช  ให้ทุกเรื่องการเงินของคุณเป็นเรื่องง่าย "

 1. วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
 3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 4. สบายๆ กับระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12-60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 5. สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. กรณีพนักงาน สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนารับรองเงินเดือน
 4. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน พร้อมบัญชีผู้ถือหุ้น
 5. กรณีพนักงาน  สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า
 6. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทหรือส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีภายหลังการอนุมัติวงเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 20-60 ปี
 2. กรณีพนักงาน รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีเจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. กรณีพนักงาน อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป  กรณีเจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป
 4. มีสัญชาติไทย