สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Thai

สินเชื่อเพอร์ซัลนอลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง


" เติมเต็มสุขได้ดั่งใจ เพื่อทุกแผนชีวิตลงตัวตามต้องการ  ด้วยเงื่อนไขพิเศษสุด ผ่อนนานถึง 84 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก "

ผ่อนเบาๆ สบายนาน

 • ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่า ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน นานสูงสุด 84 เดือน
 • ให้คุณเบาใจกับยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยลง

เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่า

 • รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • พิเศษสุด  รับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สะดวก ทันใจ

 • ภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของคุณที่แจ้งความประสงค์ไว้ทันที

สบาย หลากหลายช่องทางการชำระคืน

 • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย
 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Thai

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อเพอร์ซัลนอลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง

cimb pl3

" เติมเต็มสุขได้ดั่งใจ เพื่อทุกแผนชีวิตลงตัวตามต้องการ  ด้วยเงื่อนไขพิเศษสุด ผ่อนนานถึง 84 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก "

ผ่อนเบาๆ สบายนาน

 • ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่า ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน นานสูงสุด 84 เดือน

 • ให้คุณเบาใจกับยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยลง

เพียงพอทุกความต้องการ ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่า

 • รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท

 • พิเศษสุด  รับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สะดวก ทันใจ

 • ภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของคุณที่แจ้งความประสงค์ไว้ทันที

สบาย หลากหลายช่องทางการชำระคืน

 • ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี ไทย

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

 • ชำระผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

cimb pl4

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. กรณีพนักงาน สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนารับรองเงินเดือน

 4. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน พร้อมบัญชีผู้ถือหุ้น

 5. กรณีพนักงาน  สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 6. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทหรือส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีภายหลังการอนุมัติวงเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.  อายุ 20-60 ปี

 2. กรณีพนักงาน รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีเจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

 3. กรณีพนักงาน อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป  กรณีเจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

 4. มีสัญชาติไทย