REVISTA CONFISCATĂ


 

CITEŞTE REVISTA CONFISCATĂ ÎN DATA DE 22 MARTIE 2008 LA VAMA SCULENI, REPUBLICA MOLDOVA ! MATERIALUL CULTURAL-INFORMATIV SE GĂSEA SUB FORMĂ DE FOI XEROX NELEGATE, ÎN 2 CUTII, CONŢINÂND 450 EXEMPLARE x 10 FOI FAŢĂ-VERSO, PE FIECARE PRIMĂ PAGINĂ SCRIIND: EXEMPLAR GRATUIT. ACEST NUMĂR SPECIAL DIN REVISTA ORTODOXĂ CREDINŢA NOASTRĂ CUPRINDEA DATE ŞI OPINII DESPRE UNIREA DE LA 27 MARTIE 1918, CITATE DIN BIBLIE, POEZII DIN EMINESCU, ALECSANDRI, ANDREI MUREŞIANU Ş.A. SCOPUL REVISTELOR ERA SĂ FIE DISTRIBUITE GRATUIT TRECĂTORILOR PE PARCURSUL MANIFESTAŢIILOR AUTORIZATE DE PRIMĂRIA CHIŞINĂU ÎN DATELE DE 23 ŞI 27 MARTIE 2008, PENTRU A ÎI PUNE ÎN TEMĂ PE NECUNOSCĂTORI DESPRE SEMNIFICAŢIA EVENIMENTULUI LA CARE ASISTĂ - ÎMPLINIREA A 90 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ŢARA-MAMĂ ROMÂNIA, ŞI ACTUL DE NAŞTERE AL ROMÂNIEI ACTUALE. ÎNTREGUL TIRAJ A FOST SECHESTRAT ÎN VAMA MOLDAVĂ DE CĂTRE ŞEFUL TRANZACŢII ECONOMICE, LA ORDINELE SUPERIORILOR SĂI. ACELE EXEMPLARE DIN REVISTA CREDINŢA NOASTRĂ NU ERAU BUNURI ECONOMICE, ERAU SIMPLE MATERIALE CULTURAL-INFORMATIVE CU DISTRIBUŢIE GRATUITĂ. VLAD PÂRĂU A PUTUT PLECA SPRE CHIŞINĂU DUPĂ 10 ORE DE AŞTEPTARE ÎN VAMA MOLDAVĂ. MENŢIONĂM CĂ VLAD PÂRĂU ESTE AUTORUL ŞI PRODUCĂTORUL ACESTEI REVISTE ŞI, PENTRU A CONCEPE, FINALIZA ŞI TIPĂRI EDIŢIA CONFISCATĂ LA VAMĂ, MUNCISE O SĂPTĂMÂNĂ ÎNTREAGĂ, DINTRE CARE ULTIMELE 2 NOPŢI ŞI 2 ZILE ÎNAINTEA PLECĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA NU DORMISE DELOC ŞI NU MÂNCASE NIMIC, STÂND TOT TIMPUL ÎN FAŢA CALCULATORULUI, PENTRU A PUTEA PRODUCE REVISTA ÎN TIMP UTIL.

PAGINA 1

PAGINILE 2-11

PAGINILE 12-13

PAGINA 14

PAGINILE 15-17

PAGINA 18

PAGINA 19

PAGINA 20