CreaXarXaFormació i sensibilització per afavorir la qualitat de vida de la persona amb diversitat funcional a través de l’activitat física i l’esport, es planteja els següents objectius:

a)  Sensibilitzar i formar als professionals sobre les oportunitats que ofereix l’activitat física i l’esport per a la millora de la qualitat de vida de  les persones amb diversitat funcional, obrint portes al desenvolupament personal a través de l’oci i la recreació esportiva, la salut, el rendiment i  la socialització. 

b)  Apropar l’alumnat de primària i secundària a la realitat de les persones amb diversitat funcional per tal de promoure una millor comprensió de la seva motricitat i les seves possibilitats envers l’activitat física i l’esport.

c)   Incloure al grup, a través d’esports paralímpics i activitats interactives, els nens amb diversitat funcional.

d)  Impregnar l’experiència motriu dels valors fonamentals dels atletes paralímpics: coratge: empenyent l’individu més enllà de les expectatives,  demostrant que tots podem aconseguir l'inesperat; determinació: superant els obstacles i conquistant l'adversitat; inspiració: aplicant l'esperit i l'èxit en la seva vida personal; igualtat: acceptant el potencial de les persones amb una discapacitat a trencar les barreres socials.

e)   Difondre les propostes d’activitat física i esport per a persones amb diversitat funcional.


CreaXarXa, compta amb 3 eixos d’intervenció:

1-    Jornades de formació per docents i tècnics esportius (bianuals). La primera edició va constar com una activitat reconeguda oficialment per l'ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, del Departament d'Ensenyament, en la seva Disposició addicional.

2-    Jornades de sensibilització per alumnes de primària i secundària de la comarca del Gironès. S'alternarà anualment els destinataris: enguany per alumnes de secundària, el proper cus per alumnes de primària, etc.

3-    Difusió d’activitat física i esports per persones amb discapacitats: Catàleg de difusió