דף הבית"מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר 

רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו 

השטחי לבד, כי שלהבת הנשמה עולה היא

 מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה."

הרב קוק -

מתוך הספר "אורות הקודש" }