admin‎ > ‎

rooster(s)

examiner(s) / docenten

onderwijszalen: https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-301126-16


2017/2018

donderdag

VakcodeBegindatumKal.wknStartEindeVaknaamBeschrijvingTypeZalenDocentOpmerking
X_4010887/9/1736-4215:3017:15Introductie Informatie, Multimedia en Managementgroep 5WCHG-01A41Eliens, A.P.W. 
 


2016/2017

semester 2

dinsdag

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking
X_400557 6/6/17 23-25 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC HG-01A33 Eliens, A.P.W. 
 
X_400557 27/6/17 26 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC WN-C121 Eliens, A.P.W. 
 
  7/2/17 6-26 11:00 13:30     SG WN-M632 Boncz, P.A. 
Eliens, A.P.W. 
Feenstra, K.A. 
Bosse, T. 
Gordijn, J. 
Fokkink, W.J. 
Eiben, A.E. 
Akkermans, J.M. 
Aroyo, L.M. 
Bos, H.J. 
Harmelen, F.A.H. van 
Bhulai, A. 
Bal, H.E. 
Schrofer, O.W. 
 


woensdag

VakcodeBegindatumKal.wknStartEindeVaknaamBeschrijvingTypeZalenDocentOpmerking
X_4050975/4/1714-2111:0012:45Serious Games HCWN-F647Eliens, A.P.W. 
 
X_4005577/6/1723-2611:0012:45Project interactieve multimedia HCWN-C121Eliens, A.P.W. 
 

was:

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking
X_405097 5/4/17 14-21 11:00 12:45 Serious Games   HC WN-M655 Eliens, A.P.W. 
 
X_400557 7/6/17 23-26 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC WN-C121 Eliens, A.P.W. 
 

donderdag

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking
X_400557 8/6/17 23-26 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC HG-02A33 Eliens, A.P.W. 
 


semester 1

donderdag

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking
X_401088 8/9/16 36-42 15:30 17:15 Introductie Informatie, Multimedia en Management groep 5 WC WN-M664 Eliens, A.P.W. 
 


2015/2016

dinsdag

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent OpmerkingX_400557 31/5/16 22-25 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC HG-04A33 Eliens, A.P.W. 
 


woensdag

Vakcode

Begindatum

Kal.wkn

Start

Einde

Vaknaam

Beschrijving

Type

Zalen

Docent

Opmerking

X_405097

30/3/16

13-15

11:00

12:45

Serious Games

 

HC

WN-C623

Eliens, A.P.W.

 

X_405097

20/4/16

16, 20

11:00

12:45

Serious Games

 

HC

WN-C659

Eliens, A.P.W.

 

X_405097

4/5/16

18

11:00

12:45

Serious Games

 

HC

WN-S631

Eliens, A.P.W.

 

X_405097

11/5/16

19

11:00

12:45

Serious Games

 

HC

WN-M129

Eliens, A.P.W.

 

 

 

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking

 
X_400557 1/6/16 22-25 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC HG-13A33 Eliens, A.P.W. 
 

donderdag

Vakcode Begindatum Kal.wkn Start Einde Vaknaam Beschrijving Type Zalen Docent Opmerking
X_400557 2/6/16 22-25 11:00 12:45 Project interactieve multimedia   HC HG-13A33 Eliens, A.P.W. 
 
Comments