Sean Blackwell


Sean Blackwell is an online activist promoting the healing potential of people labelled with bipolar disorder type 1, and author of the book "Am I Bipolar or Waking up?" Once diagnosed with mental illness, Sean Blackwell discovered the work of psychiatrists Dr. Stanislav Grof, Dr. John Weir Perry and Dr. Loren Mosher, in which psychosis is seen as a spiritual awakening, an opportunity for growth rather than an illness. After turning his life around, making it more authentic and purposeful and moving from the USA to Brazil, Sean Blackwell started translating the work of these psychiatrists to the public. With some of them having reached well over 200.000 viewers, the former advertiser has produced over 50 YouTube videos on the relationship between spiritual experiences and bipolar disorder, inspiring people around the globe. 

Together with his wife, who's a transpersonal psychologist, Sean Blackwell is now experimenting with an alternative healing method, organizing healing retreats for people with bipolar disorder in Brazil. He 's a regular speaker at conferences internationally, where the he discusses the relationship between mental illness and spiritual awakening.

It is Sean Blackwell who connected experience experts and professionals in the Netherlands and Belgium, for them to organise this conference for the first time in 2014.

Sean Blackwell's websiteYouTube channel and book can be found through these links. You can rewatch Sean Blackwell's talk at Crazywise 2014 below.

---

Sean Blackwell is een internetactivist die ijvert voor meer bewustwording rond het helende potentieel van mensen die gediagnosticeerd werden met een bipolaire stoornis type 1. Hij is eveneens de auteur van het boek "Am I Bipolar or Waking up?" Nadat hij zelf werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis, ontdekte Sean Blackwell het werk van de psychiater Dr. Stanislav Grof, Dr. John Weir Perry and Dr. Loren Mosher, waarin psychose gezien wordt als een spiritueel ontwaken, een gelegenheid voor groei, eerder dan een ziekte. Nadat hij zijn leven omgooide, van de VS naar Brazilië verhuisde en een meer authentiek en zinvolle invulling gaf aan zijn leven, ging Sean Blackwell aan de slag om het werk van deze psychiaters te vertalen naar het publiek. Met meer dan 50 Youtubevideo's over de relatie tussen spirituele ervaringen en bipolaire stoornis, inspireerde hij mensen de wereld rond.

Samen met zijn vrouw die een transpersoonlijke psychologe is, experimenteert Sean Blackwell nu met een alternatieve genezingsmethode, via genezingsbezinningen voor mensen met een bipolaire stoornis, in Brazilië, waar hij ook woont. Sean Blackwell is een regelmatige spreker op internationale conferenties waar hij de relatie tussen mentale ziekten en spiritueel ontwaken aan bod brengt.

Het is Sean Blackwell die ervaringsdeskundigen en zorgverleners in Nederland en België met elkaar in contact bracht voor de organisatie van deze conferentie in 2014.

Sean Blackwells website, YouTube kanaal en boek kan je via deze links vinden. Je kan Sean Blackwells praatje op Crazywise 2014 hieronder bekijken.

 

YouTube-video

Comments