Crazywise 2014

www.crazywisefilm.com

Crazywise is een seminar op 2 december 2014 in Rotterdam. Filosofen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen brengen er een aanvullende kijk op psychose zoals deze vandaag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de idee van de zin in waanzin, van wijsheid in de gekte. Deze conferentie richt zich tot professionals in de zorg, patiënten, ex-patiënten en hun familieleden.

Decennia van medisch onderzoek naar psychose brachten een medicamenteuze behandeling die vandaag bij veel patiënten soelaas brengt. Voor een grote groep van patiënten blijkt deze remedie echter ontoereikend en een kleine minderheid van (ex-)patiënten lijkt erin te slagen stabiele en rijke levens te leiden, zonder de hulp van medicatie. De psychotische ervaring en de psychiatrische praktijk roepen vragen op waarop de wetenschap het antwoord nog niet kent. 

Crazywise biedt een forum aan sprekers uit Nederland, België, Duitsland en Brazilië uit diverse domeinen: van filosofie en psychologie, over internetactivisme en clowning tot psychiatrie. Ze exploreert nieuwe benaderingswijzen en alternatieve behandelingsmethodes en heeft als doel ideeën te leveren voor verder onderzoek en een effectievere praktijk. De conferentie situeert zich niet in de antipsychiatrie, maar biedt een platform voor wie met een open blik en in constructieve dialoog wil zoeken naar bijkomende verklaringen, nuanceringen en oplossingen. 

Dit seminar is een initiatief van ervaringsdeskundigen en professionals binnen de zorg. De naam werd ontleend aan een documentaire van Phil Borges over de benadering van psychoses in diverse traditionele culturen.
 
Dit seminar gemist? Bekijk de opnames van de presentaties op ons Youtubekanaal "Crazywise Nederland."