free html visitor counters                  

HỘI CQN  QUEENSLAND
HỘI CQN / N.S.W

    
                          

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
THE ARVN VETERANS ASSOCIATION IN AUSTRALIA
P.O Box 91 Cabramatta 2166  Tel: (02) 9724 5193 - Fax: (02) 9724 5193
=========================
  
                                                                                                                                                   

Tiếp theo thông báo Số: 03/TB/TH/CQNUC


    Ban chấp Hành Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu chuyễn tiếp đến quý chiến hữu những chi tiết cần biết để cùng nhau đến tham dự cho thật là đông đủ; biểu hiện lòng tri ơn đối với sự hy sinh của những chiến sĩ can trường của Quân Lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ nền tự do Miền Nam Việt Nam. (1962 - 1973).

    Trong suốt 
21 năm (1951 - 1972) hình thành và phát triển của Quân Nhân Quân Dịch trong thể chế Quân Lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi, đã có sự hưởng ứng hăng hái của hơn 287.000 thanh niên qua 52 lượt tuyển quân toàn quốc - trong số đó - 212 quân nhân hy sinh vì công vụ. (2 người hy sinh tại BORNEO và 210 người cho nền tự do của Miền Nam VIỆT NAM).

 

    Buổi lễ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 8/9/2010 dưới quyền chủ tọa của Bà Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce AC.

  • Cuộc diễn hành dành cho tất cả quân nhân quân dịch Úc Đại Lợi   (dự đoán hơn 40000 người) sẽ Tập Hợp theo nhóm của từng thời điểm quân vụ vào lúc 0900am tại ANZAC Parade để chuẩn bị cho cuộc diễn hành bắt đầu khoảng 1000am.
  • Buổi Lễ chính thức khai mạc vào 1130am.

    Trang mạng điện tử ghi dưới có thể cung cấp thêm những chi tiết mà quý chiến hữu muốn biết thêm.


Đề nghị quý nơi nhận khẩn thông báo qua hộp thư điện tử nầy về tổng số chiến hữu sẽ cùng đến tham dự trước ngày thứ năm tới (ngày 02 tháng 9 năm 2010) để tiện việc sắp xếp hoặc qua điện thoại số 0416 048 541 hay số 0432 822 432.

Rất mong quý chiến hữu có mặt trước 0930am.
Địa điểm tập Trung tại CANBERRA : 

Canberra & Region Visitors Centre
330, Northbourne Ave,
DICKSON ACT 2602

(Chiến hữu THI, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/ACT hẹn đón tiếp và hướng dẫn)


Sydney, ngày 28 tháng 8 năm 2010
TM. Ban Chấp Hành 
Tổng Hội CQN/QLVNCH/Úc Châu,

Mai Đức Hòa
Chủ Tịch
CLICK ==>>Get Direction 

                


TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
THE ARVN VETERANS ASSOCIATION IN AUSTRALIA
P.O Box 91 Cabramatta 2166  Tel: (02) 9724 5193 - Fax: (02) 9724 5193
                                                                                                                                                        

THÔNG BÁO
                                                                                                                                           Số: 03/TB/TH/CQNUC

TRÍCH YẾU : V/v Tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài tại Canberra, ngày 08/9/2010.


 

 
 

Trân trọng thông báo Quý Vị,

Nhận lời mời của Ban Chấp Hành Hội Những Quân Nhân Quân Dịch Australia (the National Servicemen's Association of Australia), Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu trân trọng thông báo Quý Ban Chấp Hành Hội Cựu Quân Nhân Tiểu Bang và Các Gia Đình Quân Đội Liên Bang : buổi Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Những Quân Nhân Quân Dịch Úc Châu đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ và duy trì hòa bình thế giới từ năm 1951 đến năm 1972, sẽ được tổ chức tại Canberra (cạnh Viện Bảo Tàng Quân Sự).

Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của Bà Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce AC.

Thời Gian : Chính thức khai mạc vào lúc 11:30am,Thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 2010.

Trong suốt thời gian hơn 21 năm ấy, tổng cộng đã có sự hưởng ứng của 227.000 thanh niên qua 52 luợt tuyển quân toàn quốc; đã hăng hái tham gia các Tổ Chức Lực Lượng Quốc Tế Chống Cộng hoặc Duy Trì Hòa Bình trong từng thời điểm trên khắp thế giới.  

210 quân nhân quân dịch hy sinh trên chiến trường Việt Nam.

Những chàng trai sau khi thi hành mãn nhiệm quân dịch đã góp phần tạo nên trang sử chói lọi của nước Úc về chinh tri, kinh tế, truyền thông, xã hội ......: tiêu biểu: Ông Bill HAYDEN (Tổng Toàn Quyển), Ông Tim FISCHER (Phó Thủ Tướng), Ông Jeff KENNETT (Thủ Hiến Tiểu Bang VICTORIA), Ông Lindsay Fox (Nhà Kinh Doanh), Ông Normie ROWE  với  biệt danh được mọi quân nhân Australia từng tham chiến tại Việt Nam nhớ mãi “PIGASS” (Nghệ Nhân), Ông Peter BROCK (tay đua xe thần thoại)…v...v……..

 

Địa điểm tập trung : sẽ thông báo sau.

Mọi chi tiết xin liên lạc với chiến hữu Thái Chi (Ủy Viên Ngoại Vụ - Tổng Hội Cựu Quân Nhân/QLVNCH/Úc Châu):

              Điện Thoại số 0416 048 541

              Email: arvn.vet.aust@gmail.com


Ban Chấp Hành Tổng Hội kính mời quý chiến hữu đến tham dự đông đủ để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những chiến sĩ anh dũng của Quân Lực Hoàng Gia Úc.

                                                                    Sydney, ngày 11 tháng 8 năm 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                       TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                         Chủ Tịch

                                                                                (ký tên và đóng dấu)

                                                                                      Mai Đức Hòa         

                                          

                                                              

                       
                        
     

      
          

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
THE ARVN VETERANS ASSOCIATION IN AUSTRALIA
P.O Box 91 Cabramatta 2166  Tel: (02) 9724 5193 - Fax: (02) 9724 5193
                                                                                                                                                        

THÔNG BÁO
                                                                                                                                          Số: 02/TB/TH/CQNUC

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
  • Để tưởng nhớ các Anh Hùng Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân.
  • Để vinh danh cuốc chiến đấu hào hùng, anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mạng bảo vệ Tự Do - Dân Chủ và Hạnh Phúc cho Nhân Dân Việt Nam, cũng như nhiệm vụ phải bảo toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam.
        Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu trân trọng kính mời 
        Quý Đồng  Hương và Quý Chiến Hữu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham dự 
        Lễ Kỷ Niệm Ngày QLVNCH tại Úc Châu được tổ chức tại các Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ như sau:

  • CANBERRA:
                                        Thời gian: 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2009
                                        Địa điểm: Đài Chiến Sĩ Trận Vong, Anzac Parade Reid ACT
                                        Sau đó tiếp tân tại Nhà Hàng.
                                        Mọi chi tiết liên lạc Chiến Hữu Trương Văn Thi: 6248 8976
  • QUEENSLAND:
                                        Thời gian: 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2009
                                        Địa điểm: Tượng Đài Úc Việt ngay công viên Roma Street Parkland, 
                                        Brisbane City
                                        Sau đó mời Quý Quan Khách, Đồng Hương và Quý Chiến Hữu ở lại 
                                        dùng bữa trưa.
                                        Mọi chi tiết liên lạc Chiến Hữu Huỳnh Bá Phụng: 3372 6495
  • NEW SOUTH WALES:
                    * LỄ TRUY ĐIỆU:     Thời gian: 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2009
                                                        Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD/NSW, 6-8 Bibby Pl,
                                                                       Bonnyrigg NSW
                    * LỄ THƯỢNG KỲ:  Thời gian: 8 giờ sáng  Thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2009
                                                        Địa điểm: Cabra-Vale Memorial Park, Cabramatta NSW.
                                                        Y Phục 2 buổi lễ: Quân Phục nếu có.
                                        Mọi chi tiết liên lạc: CH/ Thái Chi              0416 048 541
                                                                           CH/ Hoàng Lập Chí 0425 884 454
                                                                           CH/ Tô Ngọc Kim     0422 120 075
                                                                           
                                                                           
  • SOUTH AUSTRALIA:
                                        Thời gian: 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2009
                                        Địa điểm: Dom Kompnica Hall, 260-262 Grand Junction Rd, 
                                        Athol Park, SA 5012
                                        Mọi chi tiết liên lạc Chiến Hữu Nguyễn Văn Tây 0401 536 111
  • VICTORIA:
                                        Thời gian: 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2009
                                        Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt Hội CQN/QLVNCH - VICTORIA
                                        48 Geelong Rd, Footscray VIC 3011 (Map 42: B,3)
                                        Ch/Tr: Lễ rước Quốc Quân Kỳ - Chiếu tài liệu Quân Lực VNCH - Văn Nghệ Karaoke
                                        Mọi chi tiết liên lạc CH/ Long 0401 256 918   - CH/Đan  0423 085 609
                                                                          CH/ Linh  0413 141 355    - CH/ Kiệt 0403 634 697
  • WESTERN AUSTRALIA:
                                        Thời gian: 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2009
                                        Địa điểm: Jade Chinese Seafood Restaurant, 40 Francis St., 
                                        Nortbrige WA 6003
                                        Giá vé ủng hộ: 30$.
                                        Mọi chi tiết liên lạc Chiến Hữu Nguyễn Văn Thanh 0413 354 031

        Sự hiện diện của Quý Đồng Hương và Quý Chiến Hữu là niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức.

                                                                                           Úc Châu, ngày 18 tháng 5 năm 2009
                                                                                                 TM.Ban Chấp Hành Tổng Hội
                                                                                                                Chủ Tịch

                                                                                                            Mai Đức Hòa

                                        

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT - ÚC TẠI CABRAVALE PARK - SYDNEY

TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
THE ARVN VETERANS ASSOCIATION IN AUSTRALIA
P.O Box 91 Cabramatta 2166  Tel: (02) 9724 5193 - Fax: (02) 9724 5193

THÔNG BÁO
                                                                                                                                                               Số: 01/TB/TH/CQNUC

Thành phần Ban Chấp Hành Tổng Hội CQNQLVNCH/UC
Nhiệm Kỳ 2009 - 2010

      - Tham chiếu kết quả của Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành CNQLVNCH/UC tại Tây Úc trong 
        2 ngày 11 và 12/4/2009
      - Nay Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu trân
        trọng thông báo đến Quý Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cá Tiểu Bang 
        và Vùng Lãnh Thổ, Quý Gia Đình Quân Đội Liên Bang Úc Châu, thành phần Ban Chấp Hành
        Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu nhiệm kỳ 2009 - 2010.

       Cố Vấn        : L/S Võ Minh Cương (Cựu Chủ Tịch Hội CQNQLVNCH/NSW,           
                                                              Cựu Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu)
       Chủ Tịch       : Mai Đức Hòa
       Phó Chủ Tịch: Trương Văn Thi        - Canberra
       Phó Chủ Tịch: Huỳnh Bá Phụng      - Queensland
       Phó Chủ Tịch: Nguyễn Văn Tây       - Nam Úc
       Phó Chủ Tịch: Nguyễn Văn Thanh   - Tây Úc
       Phó Chủ Tịch: Nguyễn Việt Long     - Victoria

       Tổng Thư Ký                    : Khắc Mẫn                     
       Ủy Viên Nội Vụ                 : Đức Nhuận
       Ủy Viên Ngoại Vụ             : Thái Chi
       Phụ Tá Ngoại Vụ              : Hậu Duệ Trần Huy
       Ủy Viên Kế Hoạch            : Anh Dũng
       Ủy Viên Xã Hội                 : Bằng Dương
       Ủy Viên Văn Nghệ            : Trần Hiền
       Ủy Viên Thương Phế Binh : Thanh Thủy
       Ủy Viên Hậu Duệ              : Nghị Viên Trần Nhân
       Thủ Quỹ                           : Lâm Xuân

                                                                                       Úc Châu, ngày 03 tháng 05 năm 2009
                                                                                         TM/BCH Tổng Hội CQNQLVNCH/UC
                                                                                                             Chủ Tịch

                                                                                                          Mai Đức Hòa

CANBERRA

Tưởng niệm tháng "Tư Đen"


Vòng Hoa Tưởng Niệm "Tháng Tư Đen"


CH Mai Đức Hòa
Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân Liên Bang Úc Châu  
CH Mai Đức Hòa
Chủ Tịch TH/CQNQLVNCH
Liên Bang Úc Châu
   
Comments