ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับสู่ระบบจัดความรู้สำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบนี้ประกอบด้วยเรื่องราวน่ารู้และบทความต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ภาควิชา ในขณะเดียวกันความรู้เหล่านี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์ก่อนอื่นด้วย ภาควิชาจึงได้ตั้งระบบจัดการความรู้ขึ้นมาเพื่อให้บุคคลากรในภาควิชาสามารถแบงปันความรู้กัน ทั้งภายในภาคและนอกภาควิชาด้วย ภาควิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบจัดการความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และ บุคคลทั่วไป หากผู้มาเยือนมีคำแนะนำหรือข้อท้วงติงอันเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายนี้ ทางภาควิชายินดีรับฟังเป็นอย่างยิ่ง


บทความและสาระน่ารู้

เราได้รวบรวมบทความและสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่บุคลาการในภาคได้เรียนรู้เพื่อมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับภายในและภายนอกภาควิชา.


ปฏิทินภาควิชา

ปฏิทินกิจกรรมและวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาติดต่อบุคคลากรภาค

อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบุคคลากรในภาควิชา 


สนทนาฉันท์มิตร

อยากขอความเห็นอะไรก็มาคุยในนี้ได้ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (เราสามารถ subscribe ให้มันส่งอีเมล์หาเราเมื่อมีประกาศใหม่ได้ด้วยนะ)


แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เว็บที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาควิชา เช่น รายชื่อ conference และข้อมูลการแข่งขัน NSC, ACM, Imagine Cup เป็นต้นContact

Get in touch with your managers immediately using the contact page. All submissions are organized in a Google spreadsheet for easy organization of requests.