*** ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์งานแนะแนวโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ***
ติดตามผลการศึกษาต่อ ปี 2554 >>คลิก<<
 
 

 • ส่ง 18 ธ.ค. 2554 17:47 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา

 • ส่ง 18 ธ.ค. 2554 17:44 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
 • โครงการอัจฉริยะอิสาน by... The act   เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ The act. Pre-quota KKU 55 ผู้ใดสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่  http://www.theactkk.net
  ส่ง 3 ก.ย. 2554 23:38 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
 • ติดตามผลการศึกษาต่อปี 2554 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2553 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ป ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2554 23:48 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • ข้อมูลการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ย ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2554 07:52 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลนคร)             ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 (โควตารับตรงเพิ่มเติม) - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   เปิดร ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2554 22:20 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
 • รับตรงโครงการทางวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  30  สิงหาคม  2554  ถึง 30  กันยายน  2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ส่ง 4 ก.ย. 2554 00:13 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
 • วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย western วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย western     หลักสูตร         ทุกหลักสูตรการศึกษา ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปร ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2554 07:53 โดย แนะแนว โรงเรียนชุมแพศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
  
 
 
 
 
        ภาพกิจกรรมล่าสุด
 
 

สำรวจความคิดเห็น

 
 
Comments