ภาษา C  ครูพนัส กันแก้ว โรงเรียนปัญญาวรคุณ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ C Programing By Panus Kunkaew เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการสอนภาษา C เบื้องต้น โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษา C และจัดทำให้อยู่ในรูปของ PowerPoint โดยผู้ที่สนใจจะศึกษาภาษา C สามารถ Download ไปทำการศึกษาด้วยตนเองได้ และยังจัดทำวีดีโอบรรยายเนื้อหาประกอบด้วย โดยในวิดีโอทุกไฟล์ได้จัดทำให้ภาพในการชมคมชัดยิ่งขึ้น ในรูปแบบของ HD video...  พร้อมกับรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่อยู่ใน PowerPoint ให้ Download กันไปศึกษาเป็นตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
 
รายการวีดีโอสื่อการสอนเข้าดูวีดีโอ
บทที่ 1 Program Flowchart  Video บทที่ 1 
บทที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม ภาษาซี Video บทที่ 2 
บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล Video บทที่ 3 
บทที่ 4 นิพจน์ (Expression) Video บทที่ 4 
บทที่ 5 คำสั่งเงื่อนไข (Conditions) Video บทที่ 5 
บทที่ 6 คำสั่งวนซ้ำ (Looping) Video บทที่ 6 
บทที่ 7 ตัวแปรอาร์เรย์ (Array of Variables) Video บทที่ 7 
บทที่ 8 (Functions) Video บทที่ 8 
บทที่ 9 ตัวแปรโครงสร้าง (Structure Variables) Video บทที่ 9 
 
รายการตัวอย่างของโปรแกรมDownload ไฟล์ตัวอย่างโปรแกรม
ตัวอย่างโปรแกรมการทำงานเกี่ยวกับตัวแปร การทำงานกับตัวแปร 
ตัวอย่างโปรแกรม Function if-else Function if 
ตัวอย่าง function for ตัวอย่าง Function for 
ตัวอย่าง function do - while ตัวอย่าง function do - while 
ตัวอย่าง function while ตัวอย่าง function while 
ตัวอย่าง nested for ตัวอย่าง nested for 
Showing 6 items from page Download ตัวอย่างโปรแกรม sorted by edit time. View more »

รายการแบบทดสอบทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวแปรและชนิดข้อมูล 
แบบทสอบตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการ 
ปลายภาคเรียนที่ 1 2556 ปลายภาคเรียนที่ 1 2556 
Showing 3 items from page แบบทดสอบ sorted by edit time. View more »