Carrer Escola Graduada, 6      Palma-07002      Tel: 971 725806          Fax:971775324
ceipescolagraduada@educacio.caib.es

L'ESCOLA GRADUADA TÉ EL PLAER D'ANUNCIAR QUE...

 JA TÉ BLOG!!!!!!!!


Sient molt originals, el nom que li hem posat és " El blog de l'Escola Graduada".

A partir d'ara serà la nostra pàgina oficial.

Centre d'educació infantil i primària

 Nombre d’unitats:   6 d’educació infantil 

                                13 d’educació primària

 Horari lectiu:  de 8,30 a 13,30 h.

 Horari escola matinera:  de 7'30 a 8'30 h.

 Horari menjador escolar:  de 13'30 a 15 - 15.30 h.

 Horari activitats extraescolars:  de 15 a 17 h.

 Horari d’atenció a les famílies:

  • Secretaria: Diàriament, de 8'30 a 9'30 i de 13 a 14 h
  • Direcció:    Diàriament de 8'45 a 9'30 h
  • Professorat: Dimecres de 13'30 a 14'30 h
  •  
  •