พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองบาน

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น.นางสาวชัญญา จันทนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอขุนยวม) และนางสาวเสาวรินท์ เชิดชูไพร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมาหกรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองบาน ณ ดอยแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
Comments