LA NOSTRA ESCOLA

Enguany intentarem tenir actualitzada aquesta pàgina amb diverses informacions:
      • Les circulars que donem als nins també les penjarem aquí.
      • Els documents de centre que anem elaborant i revisant.
      • Les activitats que facem al centre
      • I tot allò que considerem que pot ser interessant per a vosaltres!
                                          

CP ARIANY