הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

27 באפר׳ 2019, 23:36 איתמר כוכבי ערך את טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
27 באפר׳ 2019, 23:35 איתמר כוכבי צרף את 1.JPG ל-טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
27 באפר׳ 2019, 23:29 איתמר כוכבי ערך את טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
27 באפר׳ 2019, 23:26 איתמר כוכבי יצר את טכניון – בקרת עלויות – סילבוס
27 באפר׳ 2019, 23:24 איתמר כוכבי ערך את אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה למשפטים סילבוס – שנת 2019-2018
22 באפר׳ 2019, 1:27 איתמר כוכבי ערך את אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה למשפטים סילבוס – שנת 2019-2018
22 באפר׳ 2019, 1:25 איתמר כוכבי צרף את 7.JPG ל-אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה למשפטים סילבוס – שנת 2019-2018
22 באפר׳ 2019, 1:20 איתמר כוכבי יצר את אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה למשפטים סילבוס – שנת 2019-2018
17 באפר׳ 2019, 3:19 איתמר כוכבי ערך את מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 3:14 איתמר כוכבי ערך את מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 3:13 איתמר כוכבי ערך את מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 3:11 איתמר כוכבי צרף את 1.JPG ל-מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 3:10 איתמר כוכבי צרף את 5.JPG ל-מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 3:10 איתמר כוכבי צרף את 7.JPG ל-מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
17 באפר׳ 2019, 2:54 איתמר כוכבי יצר את מידע על בעלי חשבונות בנק בישראל יועבר לרשות המס בחו"ל - הפתרון: נוהל גילוי מרצון אשר חל עד ליום ה- 31/12/2019
15 במרץ 2019, 10:46 איתמר כוכבי ערך את תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים
15 במרץ 2019, 10:40 איתמר כוכבי עודכן 3.jpg
15 במרץ 2019, 10:39 איתמר כוכבי צרף את 1.jpg ל-תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים
15 במרץ 2019, 10:37 איתמר כוכבי צרף את 2.jpg ל-תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים
15 במרץ 2019, 10:23 איתמר כוכבי צרף את 3.jpg ל-תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים
15 במרץ 2019, 10:15 איתמר כוכבי יצר את תקן דיווח משותף לחילופי מידע אוטומטיים
15 בנוב׳ 2018, 10:10 איתמר כוכבי ערך את שחרור כספי פיצויים ללא הסכמת המעסיק
15 בנוב׳ 2018, 10:09 איתמר כוכבי צרף את 1.JPG ל-שחרור כספי פיצויים ללא הסכמת המעסיק
15 בנוב׳ 2018, 10:08 איתמר כוכבי צרף את 7.JPG ל-שחרור כספי פיצויים ללא הסכמת המעסיק
15 בנוב׳ 2018, 10:08 איתמר כוכבי צרף את 5.JPG ל-שחרור כספי פיצויים ללא הסכמת המעסיק

ישנים יותר | חדש יותר