מאמרים‏ > ‏

עודפים


שיעור מס 5 – מנהל עסקים – תואר MBA – ספנות ונמלים – תקציר
עודפים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

שני הסעיפים החשובים ביותר בהון העצמי משיעור הקודם*, הם:

 1) הון המניות**  (שהינו ההשקעה הראשונית בתאגיד על ידי הבעלים כפי שצוין והוסבר במאמר "מניות – תקציר").

 2) העודפים  העודפים הם סך כל הרווחים שהחברה צברה במהלך חייה (ואשר טרם חולקו חזרה לבעלי מניותיה(לפיכך, נקראים בשם רווח שנצבר או רווחים שהצטברו.

העודפים, הנקראים גם רווחים שנצברו (accumulated earnings), הוא מינוח חשבונאי ליתרת הרווח הנקי שנצברה בחברה לכל אורך שנות פעילותה ולא חולקה כדיבידנד*** לבעלי המניות (או הועברה לקרנות הון). יתרת הרווח במאזן הופיעה כחשבון נגדי לפעולת היומן של רווח השנה, שהוצג בדו"ח רווח והפסד: חובת רווח השנה (רוו"ה) לזכות רווח שנצבר (מאזן).

רווחים אלה נשארים בחברה לצורך התרחבות ופיתוח העסק (למשל – קניית מלאי למכירה, או רכישת נכסים וציוד). ההשקעה בפיתוח העסק אמורה להניב בעתיד צמיחה ברווחי החברה.

סעיף יתרת הרווח במאזן מייצג אפוא את הרווחים שבעלי החברה בחרו להשאיר בה לאורך השנים, כהשקעה נוספת בחברה מעבר להשקעתם המקורית בעת הקמתה וברכישת מניות נוספות בחברה, במהלך השנים.

יתרת הרווח מוצגת במסגרת דוח המאזן של העסק, כחלק מסעיפי ההון העצמי. יתרת הרווח יכולה להיקרא יתרת הפסד, במידה ולעסק נצברו הפסדים ולא רווחים במהלך חייו. יתרת הרווח מציגה רווחים שנצברו בניכוי ההפסדים על פני השנים.

יש לציין, כי אין בהכרח קשר בין יתרת הרווח במאזן למידת רווחיות החברה. חברה בעלת רווחיות, המבצעת מדיניות של חלוקת רווחים מלאה, עשויה להציג מאזן ללא יתרת רווח. מנגד, חברה בעלת הפסדים יכולה להציג יתרת רווח שמקורה בשנים קודמות בהן הייתה רווחית.

בנושא הדיבידנד*** והון המניות** ר' הסברים בשיעורים* 4 ו-5 בהם דננו בכיתה.

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments