מאמרים‏ > ‏

חוק שִׁוְיוֹן הִזְדַּמְּנֻיּוֹת בעבודה

חוק שִׁוְיוֹן הִזְדַּמְּנֻיּוֹת בעבודה


ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי

מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

 

שִׁוְיוֹן

שִׁוְיוֹן פירושו: איסור הפליה, יחס שווה לכולם, חוסר הבדל, אחידות, העדר הפליה מטעמים של השתייכות לגזע, לקבוצה אתנית למין, לדת או ללאום.

(איסור או העדר הפליה הינה שוויון בין המינים או שוויון מגדרי הקובע כי אין להפלות יחיד או קבוצה מפאת מינו או מינה).

שוויון בפני החוק הינו עיקרון הקובע כי בתי המשפט ינקטו ביחס זהה כלפי כלל האזרחים, ללא קשר למעמדם, מוצאם, מינם וכן הלאה.

שוויון זכויות, הינו עיקרון הקובע כי כל האזרחים במדינה נהנים מאותן זכויות.

שִׁוְיוֹן הִזְדַּמְּנֻיּוֹת, הינו עיקרון הקובע כי כל אדם זכאי להזדמנות שווה למימוש עצמי וכלכלי, ללא תלות ברקע האישי שלו.

עיקרון שוויון ההזדמנויות קובע כי המדינה תעניק הזדמנות שווה לכל תושביה, ללא כל הפליה. כך שיתאפשר לתושבים: ללמוד, לעבוד, לחיות ברווחה סבירה, להיות שותפים בקבלת ההחלטות בכל מיני נושאים ועוד.

 

שִׁוְיוֹן הִזְדַּמְּנֻיּוֹת  בעבודה – equal opportunity in work

שוויון הזדמנויות בעבודה הינו, איסור הפליה מטעמי מין, מצב משפחתי והורות בכל הקשור לקבלה לעבודה, לתנאי עבודה, לקידום בעבודה, לשליחה להכשרה מקצועית, לפיטורים מהעבודה ולפיצויי פיטורין.

עובד זכאי להזדמנות שווה ואי הפליה בעבודה כעולה מחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן יקרא: "החוק"), כזכות קוגנטית (ר' מאמרי: חוקים קוגנטיים, חוקים דיספוזיטביים-ד"ר איתמר כוכבי).

החוק קובע, אי הפליה מצד המעסיק כלפי העובדים, בזו הלשון:

2. א)   לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)    קבלה לעבודה;

(2)    תנאי עבודה;

(3)    קידום בעבודה;

(4)    הכשרה או השתלמות מקצועית;

(5)    פיטורים או פיצויי פיטורים

(6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

(תיקו

 

 

מהאמור עולה כי סע' 2 לחוק, אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה, מחמת שלל מאפיינים המפורטים בחוק, ובכך להבטיח שוויון הזדמנויות לכל המועמדים.

 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

בשנת 2006, הוטל על השר להקים במשרדו, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, כעולה מהחוק, בזו הלשון:

18א. השר יקים במשרדו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (בחוק זה – הנציבות).

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה היא יחידה עצמאית במשרד הכלכלה בישראל. הנציבות אחראית על אכיפת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוקים נוספים העוסקים בנושא. הנציבות מתמודדת עם כשלי האכיפה בתחום. היא הוקמה על רקע קיומן של תופעות הפליה כנגד מגוון רחב של אוכלוסיות, ביניהן נשים, אנשים מבוגרים, אתיופים, חרדים וערבים בשוק העבודה הישראלי. הנציבות הוסמכה להתערב ברשות בית המשפט, בהליכים משפטיים בכדי לקדם את השוויון בתעסוקה.

 

פגיעה בשכר

עובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה כעולה מסעיפי 3-2 בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, אשר מופיע בתוספת לחוק בזו הלשון:

         תוספת

1.      חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996.

מהאמור בחוק עולה כי עובדים המועסקים אצל אותו המעביד, באותו מקום עבודה ומבצעים אותה עבודה זהה, יהיו זכאים לשכר שווה בעד עבודתם. חובה זו מוטלת על המעסיק בכל גמול אחר אשר הוא מעניק לעובד בגין עבודתו, כמו לדוגמא: קצובת או הצמדת רכב, פלאפון, אש"ל, שעות נוספות, החזר הוצאות מכל סוג שהוא ועוד. במידה וקיימת הפרת הזכות האמורה, קיימת עילה לתביעת המעסיק.

 

איסור הפליה וסנקציות בגינם – סיכום

החוק אוסר על מעסיק להפלות, מועמד או עובד בעל מאפיינים שונים כדלהלן:

מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי: נשואים, גרושים או אלמנים או הורים לילדים, עובדי קבלן, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.

חל איסור על מעסיק בהפליה בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, באפשרויות לקידום, ביציאה להכשרה או השתלמות מקצועית. מעסיק לא יפטר עובד, אך ורק בשל סיבות אלו ולא יפלה בסכום התשלומים וההטבות הניתנות לאחר פרישה מהעבודה.

מעביד העובר על הוראות החוק חייב בפיצוי לנפגע שהופלה. כמו כן, החוק קובע חיוב בפיצוי ללא הוכחת נזק שגובהו יקבע על פי שיקול דעתו של בית-הדין. עבירה על הוראות החוק מהווה עבירה פלילית, ובמקרה של פגיעה בקבוצת עובדים ניתן להגיש, בהתקיים תנאים מסוימים, תובענה ייצוגית על הפרת החוק.

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "עקרונות החשבונאות" ו"חשבונאות פיננסית".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net


Comments