מאמרים‏ > ‏

חשבון בנק בחו"ל – הפתרון לבעיה בישראל. הגילוי האנונימי לרשות המיסים בישראל

חשבון בנק בחו"ל – הפתרון לבעיה בישראל

הגילוי האנונימי לרשות המיסים בישראל

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

 

משרדנו מנוהל ע"י ד"ר במשפטים בנושאי מיסים,  בעל ניסיון רב בייצוג ישראלים בעלי חשבון בנק בחו"ל. עו"ד ורו"ח, בוגר רשות המיסים – נציבות מס הכנסה. כמו כן, בעל ניסיון של כ-25 שנים בראיית חשבון ו-10 שנים במשפטים (עריכת דין), וכן מרצה בטכניון ובאוניברסיטת חיפה.

 

משרדנו עוסק בייצוג בעלי חשבונות ישראליים, שלא דווחו למס הכנסה ולא שולם בגינם המס (כמתחייב) בישראל, בגין ניהול חשבון הבנק בחו"ל כאמור. המשרד עוסק בענייני גילוי מרצון מזה שנים רבות וקיים ניסיון מוכח במדינות הבאות, כדלהלן: שוויץ, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, לוקסמבורג, ניגריה וקפריסין.

 

המשרד מייצג אזרחים ישראלים המעוניינים לערוך ניתוק תושבות על מנת לא להיחשב תושבי מדינת ישראל ומשכך לא לדווח ולא לשלם את המס על ההכנסות בחו"ל במידה וניתוק התושבות יוכר ע"י רשות המיסים בישראל.

 

הבקשה לגילוי מרצון מיועדת, בין השאר, לאזרחים שלא דיווחו עד כה את הנתונים הבאים, כדלקמן: רווחי הון בחו"ל, חשבונות בחו"ל, שכר דירה בחו"ל, הכנסות מפיקדונות וניירות ערך בחו"ל, הכנסות ממלגות בחו"ל, הכנסות ממלגות בארץ המתקבלות בחו"ל, בעלי ירושה מחו"ל אשר כספם מופקד בחו"ל ובעלי הכנסה מריבית או ניירות ערך או כל חשבון או הכנסה אחרת אשר קיימת סבירות כי תחויב בדיווח או מיסוי.


הוראת השעה: נוהל גילוי מרצון אנונימי,  גילוי מרצון: מקוצר או רגיל

בתחילת חודש ספטמבר 2014, פרסמה רשות המיסים הוראת שעה חדשה בנושא נוהל גילוי מרצון. מטרת הוראת השעה הינה הגברת הדיווחים וצמצום ההון השחור. הדבר נעשה תוך מתן הזדמנות לדווח על חשבונות בנק בחו"ל, הנמצאים בידי תושבי ישראל, טרם חשיפתם על ידי מנגנוני רשות המיסים. מדינות העולם יוצרות מנגנוני שיתוף פעולה על מנת להתמודד עם ההון הבלתי מדווח הנמצא בידי תושביהם. רשות המיסים מאפשרת להסדיר את ההון הבלתי מדווח באמצעות נוהל הגילוי מרצון, זאת על מנת שהליך העלמת המס לא יחול על בעלי החשבון בחו"ל שכן מדובר בהליך המצוי בתחומיו של המשפט הפלילי המטיל סנקציות הגוררות עמן קלון.

 

נקבעו שלושה מנגנונים ליישום נוהל הגילוי מרצון החדש, אשר המיוחד שבהם הינו:

המסלול האנונימי (העומד להסתיים ביום ה-06/09/2015), אשר נקבע מאז ספטמבר 2014, לתקופה של שנה במידה ולא יוארך.

 ביום 21 בספטמבר 2015 פרסמה רשות המסים הודעה בדבר הארכת נוהל גילוי מרצון אנונימי עד ל-30 ביוני 2016.

האזרח פונה באמצעות מייצג (לרוב עורך דינו), לגילוי מרצון ללא חשיפת זהותו, נתוני ההכנסה יוגשו לרשות המיסים. היה והמייצג יגיע להסכם עם רשות המיסים, תיחשף זהות האזרח הפונה להמשך נוהל גילוי מרצון מלא וסטנדרטי. התנאי העיקרי לכך מחייב את הפונה לגילוי מרצון "מלא וכן", טרם חשיפתו על ידי מוסדות המדינה.

הסבר אודות הליך הגילוי האנונימי המוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים

הליך הגילוי מרצון חייב לכלול מידע מלא ומפורט של מגיש הבקשה לגילוי מרצון אודות כל הכנסות הנישום. המידע יכלול בין השאר פירוט בדבר מקורות הכספים בגינם מוגשת הבקשה. כלל חשבונות הבנק, הנכסים וכן ההון הבלתי מדווח בארץ ובחו"ל אשר בבעלות הפונה.  כמו כן, פירוט מקורה של כל הכנסה והכנסה, אומדן המס לתשלום וכלל המסמכים הרלוונטיים לדיווח ככל אשר יידרש מרשויות המס.


הבקשה האנונימית לגילוי מרצון מאפשרת:

·         עומדת בפני הנישום ההחלטה האם למסור או לא למסור את זהותו לרשויות המס בישראל.

·         הנישום רשאי לחדול מהליך הגילוי מרצון תוך שמירת החיסיון על האינפורמציה והמסמכים אשר מסר, העומדת לזכותו בייצוג ע"י עורך דין בלבד.  

·         הנישום ימסור את זהותו לרשות המיסים תוך 90 יום ממועד העברת גילוי מרצון לגורם האזרחי. מהשלב בו מסר הנישום את זהותו, הליך הגילוי מרצון הינו הליך גילוי מרצון רגיל לחלוטין. הנישום או מייצגו יוזמנו לדיונים במס הכנסה אשר באזור מגוריו. לאחר הדיונים המתקיימים מול מפקח מס, יקבע המס לתשלום. לנישום תונפק שומה, אשר עליו לשלמה (מס בתוספת ריבית והצמדה) תוך 45 ימים לכל היותר. עם תשלום המס, אמור הגילוי מרצון להסתיים, ללא חקירה, כתב אישום או הליך פלילי בגין עבירות המס, זאת: במידה ולא יתגלו נתונים חדשים.


מנהל רשות המיסים משה אשר, עורך דין ורואה חשבון במקצועו, מציין בזו הלשון: "בקרוב מאוד ייחשפו העלמות במיליארדי שקלים של אזרחים ישראלים בחו"ל". עוד הוסיף כי תגויס לשורות הרשות חברה העוסקת באיסוף מידע באינטרנט, אשר תסייע באיתור מעלימי ההכנסות בחו"ל.

 

הבנקים בעולם

הבנקים בעולם נקנסו בקנסות כבדים (בנק בשוויץ נקנס ע"י ארה"ב בתשלום סך 2.5 מיליארד דולר) בגין סיוע ללקוחותיהם להתחמק ממס. על הבנקים חלה חובת הדיווח על חשבונות הבנק של תושבי המדינות איתם הם קשורים בקשרי העברת מידע. 


הבנקים בעולם סוגרים את חשבונות הלקוחות, אשר נדרשים ואינם מסוגלים להמציא אישור של ניהול חשבון מרשות המיסים של מדינת תושבתם. הבנקים מוסרים ללקוחות (אשר לא המציאו אישור ניהול חשבון) את כספם בהמחאה בנקאית, על מנת שיוכלו להפקידו בכל בנק אחר בעולם (ובכך למעשה מסירים מעליהם אחריות(.


 הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.


הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

Comments