מאמרים‏ > ‏

ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל

 

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

חלק א' – צורות החיסכון לגיל הפרישה:

רקע:

החיסכון לפנסיה משמש לשני אפיקים עיקריים:

האחד, חיסכון אישי ומשפחתי. החיסכון לפנסיה משמש את הגמלאי לתקופה שלאחר פרישתו מהעבודה.  מקור הכנסתו בעת הפרישה הינם סוגי החסכונות-פנסיה/מנהלים/גמל אותם צבר במהלך השנים.

השני, מצבור הון- חיסכון הציבור לפנסיה מהווה מצבור הון במדינה, המושקע באגרות חוב ממשלתיות או לחילופין, בשוקי ההון, לרבות במניות ואגרות חוב של תאגידים. 

 

הגדרות:

 

קרנות הפנסיה - קרן הפנסיה הינה שילוב של ביטוח ותוכנית חיסכון לטווח הארוך המקנה לבעליו או לשאריו קצבה החל מרגע הגעתו לגיל פרישה, נכות או מוות. התשלומים לקרן הפנסיה מופרשים לקופת העובד (הנקרא בשם עמית), במהלך שנות עבודתו הן מצד המעביד והן מצד העובד.

 

ביטוח המנהלים - ביטוח המנהלים הינו תוכנית לביטוח פנסיוני לטווח ארוך הכוללת חיסכון לגיל הפרישה וכן ביטוח חיים המקנה לבעליו או לשאריו, קצבה החל מרגע הגעתו לגיל פרישה.  ביטוח המנהלים מקנה לחוסך אופציה לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה. התשלומים מופרשים לקופת העובד (הנקרא בשם מבוטח), במהלך שנות עבודתו הן מצד המעביד והן מצד העובד.

 

קופות הגמל קופת הגמל הינה אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך בעל מרכיב חיסכון בלבד (ללא פנסיית שארים או נכות- ללא כיסויים ביטוחיים כגון מוות ואובדן כושר עבודה). כיום אפיק החיסכון בקופת הגמל הינו כקופה המשלמת קצבה בהגעה לגיל הפרישה (למעט כספי הפיצויים).

 

במה כדאי לבחור?

מצבו האישי של המבוטח מהווה שיקול משמעותי בבחירת הקופה, בעיקר במה שנוגע לסוג הכיסויים הביטוחיים הנלווים. יתר על כן, חשובה גמישות ומסלולי חיסכון אשר הם בהתאם למצב המשפחתי - רווק, נשוי, ילדים. מכאן, התשובה אינה חד משמעית היכן טוב יותר להפקיד את כספי הפרישה. התשובה תלויה במספר משתנים המופיעים בטבלה המצורפת בעמוד הבא.

 

 

 

חלק ב' - ההבדלים העיקריים בין שלושת סוגי החיסכון הפנסיוני

 

פרטים /ההשוואה בין:

קרן פנסיה מקיפה

ביטוח מנהלים

קופת גמל

סוג החיסכון

לטווח ארוך

לטווח ארוך

לטווח ארוך

סוג הביטוח

פנסיית זיקנה, פנסיית נכות ופנסיית שארים.

פנסיית זיקנה, פנסיית שארים (פנסיית נכות כאופציה בלבד).

פנסיית זיקנה (ותוספת סכום הוני חד פעמי בהתאם לתנאים).

אפשרויות משיכת החיסכון

כקצבה בלבד.

את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. לאחר שנת 2008 עד 3,850 ₪ כקצבה חודשית ויתרת הסכום (אם קיימת) רשאי העמית לבחור בין קצבה לבין סכום חד פעמי.

עד 3,850 ₪ כקצבה חודשית ויתרת הסכום (במידה וקיימת) רשאי העמית לבחור בין קצבה לבין סכום חד פעמי.

גובה הקצבה

יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים.

קצבה קבועה מראש.

יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים.

סוג ההתקשרות בין העמית לחברת הביטוח

תקנון הנתון לשינויים ע"י הקרן.

חוזה אישי בעל תנאים קבועים מראש שאינם ניתנים לשינוי במעמד צד אחד.

תקנון הנתון לשינויים ע"י הקרן.

בסיס הביטוח

ביטוח הדדי – העמיתים מבטחים זה את זה.

חברת הביטוח היא המבטחת.

ביטוח הדדי – העמיתים מבטחים זה את זה.

הפרשות העמית

עד 7% מהשכר החודשי.

עד 7% מהשכר החודשי.

עד 7% מהשכר החודשי.

הפרשות המעסיק כתגמולים

עד 7.5% מהשכר החודשי.

עד 7.5% מהשכר החודשי (לביטוח אובדן כושר עבודה יפריש סכום נוסף שלא יעלה על 3.5% מהשכר).

עד 7.5% מהשכר החודשי.

 

קרן פנסיה מקיפה

ביטוח מנהלים

קופת גמל

הפרשות המעסיק לפיצויים

8.33% מהשכר החודשי.

8.33% מהשכר החודשי.

8.33% מהשכר החודשי.

דמי ניהול

עד 6% מההפקדות השוטפות ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר.

עד  13% מההפקדות השוטפות ועד 2% מהחיסכון המצטבר.

עד 2% מסכום החיסכון המצטבר.

השקעת הכספים

30% מהכספים מושקעים באג"ח ממשלתי והיתר בשוק ההון.

כלל הכספים מושקעים בשוק ההון.

כלל הכספים מושקעים בשוק ההון.

 

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.


הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments