מאמרים‏ > ‏

אֲגַף מוֹדִיעִין רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת עַל אֶזְרָחִים שֶׁרָכְשׁוּ תַּכְשִׁיטִים

אֲגַף מוֹדִיעִין רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת עַל אֶזְרָחִים שֶׁרָכְשׁוּ תַּכְשִׁיטִים


ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

מֵידַע מִבַּעֲלֵי חֲנוּיוֹת עַל רוֹכְשֵׁי תַּכְשִׁיטִים – מִסּוּי הַכְנָסוֹת

רְשׁוּת הַמִּסִּים הֵחֵלָה בְּמִבְצָע בְּדִיקַת אֶזְרָחִים שֶׁרָכְשׁוּ תַּכְשִׁיטִים

בימים אלה, חודש אוגוסט 2016, (7-1 באוגוסט 2016), הופיעו במשרדי, מספר בעלי חנויות, צורפים, תכשיטנים ויצרני תכשיטים, שהינם בעלי עסקים מזדמנים וחוששים, אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים למלא מידע על לקוחות, אשר רכשו תכשיטים בסכום של 25,000 ₪ ומעלה. על הטופס (מיום 19 ביולי 2016), מופיע שמו וכתובתו של בעל חנות התכשיטים או יצרן התכשיטים או כל מי שעוסק בענף התכשיטים, וכן כותרת בזו הלשון: הנדון: מידע על לקוחות. בטופס האמור, מחויב בעל העסק או בעל חנות התכשיטים להמציא מידע על לקוחות פרטיים אשר רכשו תכשיטים בתקופה מ-31.12.2015-1.1.2013 (כל שנה בנפרד), בסכום של 25,000 ₪ ומעלה. היינו לכל שנה בנפרד לשנים: 2013, 2014, 2015.

הטופס נשלח באמצעות משרדו של מישאל כהן, מנהל אגף בכיר ארצי, במחלקת המודיעין של רשות המסים. את המידע יש לשלוח למשרדי אגף המודיעין רשות המיסים ולענות על השאלון כדלהלן:

2. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

א.    שם מלא של הלקוח

ב.     מספר ת"ז

ג.      כתובת מלאה וטלפון

ד.     הסכום ששולם

ה.    תאריך רכישה

ו.       את הנתונים יש לערוך ולהעביר בטבלת execl, תוך 30 יום מיום קבלת מכתב זה. נדרש למלא את הטופס, תוך מתן תשובות מלאות לסעיפים הרשומים בטופס.

ז.   האזרח נדרש להצהיר ולרשום את כל הפרטים תוך 30 ימים, כעולה מסעיפים 131(א)(6) ו-137 לפקודת מס הכנסה כפי שצוין על גבי הטופס. את הטופס יש למלא ולשלוח למייל או לפקס של מחלקת המודיעין של רשות המיסים, כפי שרשום על גבי הטופס. אפשרות נוספת, שליחה חזרה לרשות המיסים, במעטפת החזר של רשות המיסים בישראל. 


תכשיטים – כיצד על בעל העסק לפעול

טופס ההצהרה על אודות הדרישה, נשלח בדואר רגיל (ולא בדואר רשום). על אף זאת, בעל העסק-הנמען, המקבל את הדרישה, חייב למלא את הטופס תוך 30 יום. הדרישה האמורה, מגובה בחוק, כעולה מסעיפים 131(א)(6) ו-137 לפקודת מס הכנסה, על כן לא מומלץ להתעלם מהדרישה ויש להחזיר את הטופס ממולא עם המידע, לאחר שענית ודיווחת על כל השאלות שנדרשו. מרבית בעלי העסקים-בעלי חנויות וצורפים, אשר קיבלו את טופס המידע, הינם בעלי תיק במס הכנסה ומשכך אין סיבה או חשש לבעל העסק-הנמען לאי מילוי הבקשה כנדרש. אי מילוי והגשת טופס המידע במלואו לרשות המיסים, אודות רוכשי התכשיטים – שמותיהם, כתובותיהם, תאריך הרכישה והסכום אשר שולם, מהווה עבירה פלילית. (ר' חלק י"א – עונשין, סעיף 216 לפקודת מס הכנסה).

 

הסיבה לדרישה שנשלחה לבעלי העסקים - תכשיטנים

תַּכְשִׁיטִים הינם אביזרים (שרשראות, צמידים, טבעות, ועוד) המיועדים בעיקר לקישוט הגוף ומבוקשים כקישוט הן ע"י נשים והן ע"י גברים. תכשיט הנקרא גם עדי, מהווה סמל למעמד וביטוי לאהבה של נותן התכשיט למקבלו.

צוֹרְפִים הינם בעלי מלאכה העוסקים בצורפות-עיבוד מתכות אצילות לשם ייצור תכשיטים, לרוב תוך שיבוץ אבנים יקרות בתכשיט. יש המשתמשים גם במתכות כגון נחושת, אלפקה ופליז.

לעניות דעתי, מטרת הדרישה (השאלון) מטעם אגף המודיעין ברשות המיסים, הינה, לבחון את ההכנסות של רוכשי התכשיטים, אשר בדרך כלל הינם אזרחים שאינם בעלי תיק במס הכנסה ואינם מדווחים לרשות המיסים או מגישים דין וחשבון, הצהרת הון וכדומה. בעל עסק התכשיטים שהינו נישום, מחויב במסגרת הדוחות לדווח ולשלם את המסים על פי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.

שמות רוכשי התכשיטים וכתובותיהם, אשר יתקבלו במחלקת המודיעין, יסייעו לרשות המסים לאתר אזרחים אשר הינם בעלי הכנסה שסביר להניח שלא דווחה.

אזרחים בעלי הכנסות ממקורות שונים, חייבים בדיווח על הכנסות אשר לא דווחו.

אי-דיווח על ההכנסות, עשוי להוביל לסנקציות אזרחיות ואף פליליות.

 

פעולות מטעם אגף המודיעין – רשות המיסים

רשות המסים יוזמת פעולות שונות, ובכלל זה ביצוע חקירות והפעלת מודיעין. פעולות אלה מופנות נגד בעלי הכנסות או בעלי מקצועות ואזרחים שונים בישראל, אשר לא דיווחו על הכנסותיהם, או שלא שילמו מס על הכנסותיהם. במסגרת המלחמה בהון השחור הגיע לרשות המיסים מידע אודות רוכשי התכשיטים. לעניות דעתי, המידע כלל תשלומים במזומן לצורך רכישת התכשיטים, הנעשית על ידי האזרחים.

הבדיקות נערכות על מנת לקבוע האם יש צורך בפתיחת תיק במס הכנסה לאותו רוכש או רוכשת התכשיטים. יתר על כן, בעלי התכשיטים, הבלתי מדווחים, אינם מעוניינים לפתוח תיק: במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי.

בצורה זו, נמנעים אזרחים (שקיימת סבירות שהכנסותיהם לא דווחו), מתשלום מס הכנסה, מס ערך מוסף ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

 

החשש שעולה מטעם בעלי חנויות התכשיטים והצורפים

בעקבות מבצע העברת המידע על אזרחי ישראל לאגף המודיעין, ירכשו האזרחים תכשיטים בארצות חוץ (או בדיוטי פרי), אשר מהם רשויות המיסים בישראל ואגף המודיעין אינם יכולים בדרך כלל לקבל דיווח. התוצאה היא, שחנויות התכשיטים והצורפים יאבדו את מקור פרנסתם אצל אזרחים ישראליים.

לסיכום:

על בעל העסק-תכשיטן, צורף, בעל חנות תכשיטים, למלא את הטופס באופן מלא.

רשות המסים הגבירה לאחרונה את מאמציה לחשוף רכוש וכספים לא מדווחים, המוחזקים על ידי ישראליים בארץ ובחו"ל. בכוונתה של רשות המיסים לנקוט פעולות מגוונות ונוספות בעניין זה בעתיד הקרוב על מנת להגדיל את ההכנסות ממיסים. הממצאים נתגלו במסגרת מבצע ביקורת ארצי של מחלקת המודיעין של רשות המיסים.

הדרישה, עליה חתום מנהל אגף מודיעין ברשות המסים – מר מישאל כהן, אינו המכתב הראשון, ואף לא השני, כפי שציינתי במאמרי כדלהלן:

1. רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת אֶזְרָחִים: אוֹדוֹת מַתְקִינֵי הַמַּזְגָנִים?

בחודש יולי נשלחו לכל האזרחים אשר התקינו מזגנים בביתם דרישה בטופס 002243 (מצורף ברקוד), בו מחויב האזרח למלא הצהרה ולענות על השאלון, בדבר:

מתקין המזגן בביתו או בעסקו של האזרח הנמען.

שמו של מתקין המזגן או המזגנים, בביתו או בעסקו של הנמען.

סכום הכסף אשר שולם למתקין המזגנים.

המועד בו בוצעה התקנת המזגנים.

האזרח-הנמען, נדרש למלא את הטופס, תוך מתן תשובות מלאות לסעיפים הרשומים בטופס.

כמו כן, נדרש האזרח להצהיר ולרשום את כל הפרטים אשר נדרשו תוך 30 ימים, כעולה מסעיפים 131(א)(6) ו-137 לפקודת מס הכנסה כפי שצוין על גבי הטופס. את הטופס יש למלא ולשלוח למייל או לפקס של מחלקת המודיעין של רשות המיסים, כפי שרשום על גבי הטופס. אפשרות נוספת, שליחה חזרה לרשות המיסים, במעטפת החזר של רשות המיסים בישראל.

 

2. הצהרה על נכסים טופס שמספרו 5329+גילוי מרצון, ד"ר איתמר כוכבי. בשנת 2014, שלחה רשות המסים ל-107,000 אזרחים מכתבי דרישה, שעל פי החשד העלימו מס. מרביתם בגין השכרת דירות מאחר והיו בעלי למעלה מדירה אחת. כ-80,000 אזרחים השיבו למכתב והסדירו את המס. בשנה האחרונה החלה רשות המסים לחקור חלק מהנישומים שהתעלמו גם מהמכתב השני שנדרש אשר נשלח אליהם.

 

 

על כל אלה ועוד תוכלו לשאול, עם יצירת הקשר עמנו למשרדנו, על פי הפרטים:

קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

פקס: 8621349- 04, e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

להרחבה בנושאים הצהרה על נכסים וגילוי מרצון, ראה מאמרי בנושא כדלהלן:

1.       רְשׁוּת הַמִּסִּים שׁוֹאֶלֶת אֶזְרָחִים: אוֹדוֹת מַתְקִינֵי הַמַּזְגָנִים?

2.       הצהרה על נכסים טופס שמספרו 5329+גילוי מרצון.

3.       טוֹפֶס 5329 – רְשׁוּת הַמִּסִּים בְּיִשְׂרָאֵל – גִּלּוּי מֵרָצוֹן.

4.       5329 (1ח), דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.

5.       שכר הדירה – מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) – הצהרה על נכסים. 

6.       נדל"ן – שוק הדירות רותח, עד מתי?

7.       שְׂכַר דִּירָה, מִסּוּי.

8.       דִּירוֹת נוֹפֵשׁ וְדִירוֹת לְהַשְׂכַּרֶָה לִטְווח קָצָר, מִיסּוּי.

 

 

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.   

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

                 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments