ประวัติผู้จัดทำเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 นาย อนุชิต มีนุชนาถ สาขาเทคโนโลนยีสารสนเทศ รหัส5910122113013 ปี1 sec1 
                              ที่อยู่บ้านเลขที่22 ม.3 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม


กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล


 
มีพี่น้องรวม2คน


จบจากโรงเรียนถาวรานุกูลชอบนักฟุตบอล Eden Hazard

วิดีโอ YouTube    ชอบสโมสรเชลซี

วิดีโอ YouTube