Gốm sứ cổ Trung Quốc

 Gốm sứ là một biểu tượng của lịch sử văn hóa Trung Quốc, thu hút sự yêu thích của hàng ngàn người từ xưa đến nay bởi tính nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ cao. Sự phong phú, đa dạng về thể loại cũng là một yết tố tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời đó.


1.2.


3.
4.
5.
6.7.
8.
9.10.
11.

12.


13.14. 
Comments