Fáilte ollmhór go líonláithreán Cumann Sean Sráidbhaile Seipéal Iosóid

                                  Fáilte                                 Cuardaigh an Suíomh

Cumann Sean Sráidbhaile Séipéal Iosóid

(C.S.S.S.I – COVA)

Baile / Nuacht /Dialann Comhimeachtaí /Féile Séipéal Iosóid / Maidir Linne

Dialann an tSeomra Banna /Droichid /Foirgnimh/

CHAT – Cultúr, Oidhreacht,Gníomhaíochtaí & Trádisiúin

Eaglaisí /Clinic na nGardaí /An Cumann Oidhreachta

Stáir an Dearóiliú san tSraidbhaile /Páirc Ghleann na Life

Nasc Idirlín Séipéal Iosóid / Club Mháthar agus Linbh /PASO

Struchtúir atá faoi chosaint / Liosta Léitheoireachta

Spórt:   CLP Séipéal Iosóid /     Chlub Cruicéid Séipéal Iosóid / Brataí Ghlas

Cruinnithe an Ghrúpa Stiúrtha / Cá bhfuil Srráidbhaile Séipéal Iosóid?

Mapa Láithreáin

               Nasc Idirlín Séipéal Iosóid

 Is é aidhm an ghréasáin seo ná hÁitritheoirí an Sráidbhaile Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath 20, Éire, a chuir in iúil ó thaobh na gníomhaíochtaí éagsúla inár bpobal. Má tá aon mholtaí agat ó thaobh feabhas a chur ar cháilíocht na beatha in ár mbaile, téigh I dteagmháil le haon baill dár choiste. Is é úsaid thánaisteach an láithreáin seo ná teagmháil a choinneáil le lucht an phobail nach bhfuil san bhaile faoi láthair, ach ar mhaith leo fánacht i dteagmháil linn - cuirimid fáilte roimh aon tuarimí ónár Diaspóra.

Uasdátaigh “Nuacht Shéipéal Iosóid” agus “Dialann Comhimeachtaí” ar bhonn rialta (Féic ar thaobh)

Is é bealach éasca chun teacht ar an suíomh seo ná an dá focail “Séipéal Iosoid COVA” – báin úsáid as spas eatarthu – a chuardaigh ar Google.

 Is cumann áitritheoiri é COVA a dhéanann ionadaíocht do na daoine atá ina gcónaí ar an taobh ó tuaidh de Shéipéal Iosóid I mBaile Átha Cliath 20.

 Bhunaíodh COVA i 1994 ag cruinniú poiblí sa sráidbhaile, chun polasaithe agus ábhair ina bhfuil leas faoi leith ag dhaoine áitiúil, ag an am sin ar an mbóthar R109 tríd an sráidbhaile.

 Tháirgtear nuachtlitir ar a dtugtar CHAT (Cultúr, Oidhreacht, Gníomhaíochtaí & Tradisiúin), ceithre huaire sa bhliain ag an coiste feidhmiúcháin COVA, agus is treoir den scoth é do h-imeachtaí agus stair an sráidbhaile.

 Scrúdaítear chomhlachais Tristan agus Isolde le Sráidbhaile Shéipéal Iosóid go mion in iris a dtáirgeadh Cumann Oidhreachta Shéipéal Iosóid I 2010. Tá sonraí teagmhála le fail ón Liosta Léitheoireachta ar chlé.

 Tá pobail Séipéal Iosóid an bhródúil as ucht bua maith a thaifeadadh in alt uirbeach gComórtas na mBailte Slachtmhara sa bhliain 2010.

 Sheol an coiste suíomh gréasáin i mí Eanáir 2011.

 http://sites.google.com/site/chapelizodtidytowns/

This website is intended to inform and update residents of Chapelizod Village, Dublin 20, Ireland to the various activities in our community. If you have any suggestions to improve the quality of life in our village please contact any of our committee members. A secondary use of the site is to maintain contact with the very many Chapelizod people who have left our community but who would like to keep in contact – we welcome any comments from our Diaspora.

'*Chapelizod News' and '*Event Guide' are updated on a regular basis (see side bar).

An easy way to find this site is to type the two words  Chapelizod COVA   (use a space between them) into Google box and then press  'search'.

Chapelizod Old Village Association (COVA) is a resident’s association representing the people living on the north side of Chapelizod in Dublin 20.

 

COVA was formed in 1994 at a public meeting in the village to pursue policies and matters of specific interest to people living in the old centre of the village and what was then the R109 road into and through the village.

 

A newsletter called CHAT (Culture, Heritage, Activities & Traditions) is produced four times a year by the executive committee of COVA and is an excellent guide to the events and history of Chapelizod as a living village steeped in history.

 

The association of Tristan and Isolt with Chapelizod Village is explored in detail in a Journal produced by the Chapelizod Heritage Society in 2010. The Reading List on the left provides contact information.

 

Chapelizod people are proud to record a fine victory in the 2010 Urban Village section of the Tidy Towns Competition.
The committee  launched a website  in January 2011.
https://sites.google.com

The photos feature from top to bottom:
*St Laurence's Church
*Fintan Lalor Pipe Band practice in The Square
*Lower Main Street / Maiden's Row
*James joyce
*Governer Tim Healy from Glenaulin
*Church of the Assumption with tram lines

/site/chapelizodtidytowns/