Практичний курс третьої іноземної мови (французька мова)

    
Викладачі:     завідувач секції - канд.пед.наук  В.О.Папіжук  
                            канд.філол.наук Ю.О.Лісова   
                            викл. Г.М.Цюник 
                            викл. О.В.Лозко

    Мета курсу "Практичний курс третьої іноземної мови (французька мова)" -  оволодіння фонетичними, орфографічними та мовленнєвими навичками; використання набутих вмінь та навичок у читанні, перекладі, граматиці, монологічному та діалогічному мовленні на основі лексичного та граматичного матеріалу; формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції; позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою франкомовного світу; виховання у студентів почуття самосвідомості; формування вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування ж у навчальному середовищі, так і за його межами.
    Завдання: розвиток мовлення — усного та письмового, спонтанного та заздалегідь підготовленого в межах лексики, яка вивчається, з використанням нових граматичних структур, та тих, які вже вивчалися; читання - адаптованих текстів із повним розумінням прочитаного; аудіювання — адаптованих текстів як з повним, так і з частковим розумінням почутого; письмо — під диктовку викладача та власно сформульованих тверджень, оволодіння орфографічними вміннями та навичками
    До кінця першого року вивчення французької мови студенти повинні засвоїти і вміти вживати в усній і письмовій формі активний лексичний мінімум, що становить близько 200 слів, словосполучень та сталих виразів.

 


Подстраницы (1): Література до курсу