índex

TÍTOL DE LA WEBQUEST


Es tracta de una WebQuest concebuda per alumnes nouvinguts perquè es familiaritzin amb les tradicions i costums típics de Catalunya. Està dirigida als alumnes immigrants que estan escolaritzats en els centres de primària, en cicle infantil o mitjà. Treballaran continguts relacionats amb la cultura catalana.

Dissenyada per Anda Cristescu, correu  anda.georgiana.cristescu@gmail.com, el 15 d'abril.