Participatie‎ > ‎

Wonen & woonomgeving

Lang zult u wonen

Op woensdagmiddag 27 september vond de informatiemiddag “Lang zult u wonen” plaats, georganiseerd door Zorgbelang Overijssel, COSBO en de werkgroep Wonen van de seniorenraad. Zo’n 45 belangstellenden verzamelden zich in de trouwzaal van het stadhuis. We werden ontvangen met koffie/thee met cake.

Na een welkomstwoordje van Lily Altena, voorzitter van de COSBO, en Henk kloosterhof namens de werkgroep Wonen, werd het thema door drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken nader toegelicht.

Hans Engelbertink, werkzaam bij de gemeente Hengelo, vertelde iets over het ontstaan van de organisatie “Lang zult u wonen”. In 2010 werd gestart in Hengelo en van daaruit vond uitrol plaats over de gehele provincie. Aanleiding was het gegeven dat ouderen steeds langer thuis zullen (moeten) blijven wonen, het verzorgingshuis bestaat niet meer.

Hans doorliep met ons het gehele huis, maar ook de buitenzijde en gaf daarbij voor iedere ruimte tips om het huis veiliger te maken. Te veel om hier allemaal te noemen, maar een paar voorbeelden wil ik hier toch geven.

Het thema van zijn lezing was dan ook “ Veilig en comfortabel wonen”, oud worden in je huidige woning.

Gemeentes trekken zich steeds meer terug, het is zaak zelf actie te ondernemen en maatregelen te treffen om je huis comfortabel en vooral veilig bewoonbaar te maken.

In de badkamer: bad eruit, liever een inloopdouche, geen douchebak met (hoge) drempel

                               thermostatische douchemengkraan om te heet water te voorkomen

                               beugels en steunen voor extra veiligheid

                               antislipvloer

en nog meer aanpassingen.

In de woonkamer: voldoende ruimte

                                 geen losse snoeren en kleedjes

                                 drempels weg

                                 omgebogen deurklinken waar je niet achter blijft haken

                                 lampen en bovenraampjes met afstandsbediening

In de keuken:             goede verlichting ( dat geldt natuurlijk ook voor andere ruimtes)

                                 laden i.p.v. kastjes

                                 vaatwasser en koelkast op hoogte

                                 gas kook beveiliger of liever nog een inductiekookplaat

En zo wandelde Hans met ons in en rond het huis met talloze tips om veiliger te kunnen wonen. Tevens had hij tal van artikelen als voorbeeld meegenomen. Kijk voor meer informatie en folders vooral op de website die onderaan dit artikel vermeld wordt. Henk Kloosterhof merkt op dat de werkgroep wonen inmiddels goed contact heeft met woningbouwcorporaties en huurderscommissies, maar “er zijn nog volop uitdagingen”.

Als tweede volgde een ingelaste presentatie van Angela Agus over de “Stichting Duurzaam (t)huis Twente”. Deze organisatie is werkzaam in 14 gemeenten en wil huiseigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis en zo ook te zorgen voor meer wooncomfort. Er zijn hiertoe vrijwilligers opgeleid tot wooncoach.

De wooncoach kan u adviseren bij uw woonvragen over verhogen van uw wooncomfort, energie besparen, langer en veiliger wonen, onderhoud en verbouwen en energie opwekken. De wooncoach komt desgewenst gratis bij u thuis. Zie de website onderaan dit artikel.

Na de pauze volgde de lezing va Rienke Vedders-Dekker over langer zelfstandig wonen met beginnende dementie. Rienke is vanuit haar werk als predikant en geestelijk verzorger bij Carint Reggeland, maar ook als mantelzorger voor haar ouders nauw betrokken bij dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor afbrokkeling van geestelijke vermogens.

1 op de 5 mensen, bij vrouwen zelfs 1 op de 3, krijgt hier mee te maken. Te denken valt daarbij o.m. aan aandoeningen als Parkinson, Alzheimer, Korsakov en Vasculaire dementie. Bij mensen ouder dan 90 jaar krijgt 40% hiermee te maken. Momenteel lijden zo’n 260.000 aan een vorm van dementie en dit aantal zal alleen maar toenemen.

Gemiddeld leeft een patiënt 8 jaar met dementie, het stellen van de diagnose duurt lang, gemiddeld 18 maanden.

Naast geestelijke beperkingen treden er ook fysieke beperkingen op. De patiënt gaat slechter lopen, slechter zien, slechter eten.

Kenmerken zijn o.m. het niet meer kunnen opnemen van nieuwe informatie, vergeten wat je ging doen (hebben we allemaal wel eens, maar een beginnend dementerende de hele dag), in een nieuwe omgeving de weg kwijt raken en gaten in het geheugen.

Rienke Dekkers

Als je het geheugen beschouwt als een plaatjesboek, dan worden er geen nieuwe plaatjes aangemaakt, plaatjes vervagen en plaatjes uit de jeugd blijven langer bestaan.Er is sprake van desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Ze draagt een aantal praktische oplossingen aan om de problemen te verminderen. Voor het slechter eten zijn dat bijvoorbeeld mee laten helpen bij het koken, bij het dekken van de tafel, gerechten van vroeger, duidelijk zichtbaar servies, samen eten.  Gevolgen zijn problemen met aankleden, eten bereiden, medicijnen innemen en betalen van rekeningen. Met hulp kan dit nog een tijdlang goed gaan.          Ook hier kan ik niet volledig zijn en verwijs ik naar de site van “Lang zult u wonen”, waar ook over dit onderwerp volop informatie is te vinden.                                                                                                                                                               Het is belangrijk de omgeving duidelijk te maken door bijvoorbeeld het gebruik van pictogrammen, doorzichtige voorraadbussen en kasten en het toepassen van kleur en contrast. Deze zeer informatieve middag wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met een hapje en een drankje en de gelegenheid om nog even na te praten met bezoekers en sprekers.

Kijk voor meer informatie op: www.langzultuwonen.nl

                                    en: www.duurzaamthuistwente.nl

W.V.