Participatie‎ > ‎

WMO adviesraad

De stichting COSBO participeert vanuit haar bestuur met een vaste en een plaatsvervangende vertegenwoordiger, in de WMO-Adviesraad.

Deze Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies op alle terreinen van de  WMO aan het college van

B & W van de gemeente Almelo.  De WMO-Adviesraad  vergadert om de twee maanden over actuele zaken. Aan deze vergaderingen neemt ook de beleidsmedewerker “WMO” van de Gemeente deel.

Met de wethouder, die de WMO in portefeuille heeft , wordt twee maal per jaar overleg gepleegd. Tijdens dit gesprek wordt gesproken de over lopende zaken en het te voeren beleid van de Gemeente.
 

.Mist rond hulp in huishouden blijft


Almelo


Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de huishoudelijke hulp in Almelo. Dat zegt Theo Zijlstra voorzitter van de WMO-adviesraad. Zo wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor 5 euro per uur hulp in te kopen, bovenop de door de gemeente toegewezen uren.

Bovendien is vanuit den Haag nog geen duidelijkheid verschaft of het ook in 2016 mogelijk blijft om voor dit bedrag huishoudelijke hulp in te kopen. Ën dat zorgt voor veel onduidelijkheden", weet Zijlstra, waardoor veel Almeloërs aankloppen bij Almelo Sociaal.


De vrijwilligers van Almelo Sociaal hebben afgelopen week in het stadhuis doorgebracht. Bij een speciaal ingerichte stand schoten ze Almeloërs met vragen op het gebied van sociale zaken te hulp.Vragen over de huishoudelijke hulp kwamen voorbij, maar ook de meest uiteenlopende andere vragen, verteld Zijlstra. Zijn organisatie is net als de Kliëntenraad Almelo (KRA), Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA) en de stichting COSBO (overkoepelend orgaan Almelose ouderenbonden) vertegenwoordigt in Almelo Sociaal. "De meeste bezoekers kwamen gericht, omdat ze wisten dat wij hier zaten", verteld Zijlstra."Bijvoorbeeld voor zaken met een financiële achtergrond. We hebben iemand ter plekke kunnen helpen. Met iemand anders is er een afspraak gemaakt om om het spreekuur van de KRA te komen, zodat we daar verder kunnen helpen." De aanwezigheid in het stadhuis moet ook bijdragen aan de bekendheid van Almelo Sociaal. "Zodat mensen zien dat ze bij ons terecht kunnen voor hulp.


Ook is het voor de vrijwilligers goed om zo bij elkaar te zitten. Normaal is er overleg en zien de vrijwilligers elkaar in het pand van Almelo Sociaal aan de Grotestraat." Maar op deze dagen spreek je elkaar meer" weet Zijlstra. Zo heeft Theo Vleerbos een echtpaar uit Bornerbroek gesproken dat graag meer huishoudelijke hulp wil. Maar het echtpaar heeft een PGB en dat is niet te combineren met de regeling voor huishoudelijke hulp via de gemeente. "Daar moeten we toch een oplossing voor kunnen vinden "zegt Vleerbos. Samen met de andere vrijwilligers van Almelo Sociaal gaat hij opzoek naar een uitweg. Een ander probleem waar vrijwilligers mee geconfronteerd worden, is dat re-integratie vaak niet goed gaat. "Daarvoor kloppen mensen regelmatig bij ons aan", zegt Zijlstra. De vrijwilligers proberen als onafhankelijke ondersteuner op te treden.


Voor hulpvragen en advies kunt u terecht bij Almelo Sociaal  De openingstijden kunt u vinden op de website van Almelo Sociaal   www.almelosociaal.nl