Participatie‎ > ‎

Almelo Sociaal

De Stichting COSBO Almelo participeert in de koepelorganisatie “ALMELO Sociaal”.

Alle daar aangesloten vrijwilligersorganisaties hebben gemeen dat zij de belangen behartigen van mensen in sociaaleconomisch en maatschappelijk kwetsbare posities.

Begin 2008 zijn alle samenwerkende organisaties, die zich onder de koepel van Almelo Sociaal geschaard hadden, samen gehuisvest aan de Grotestraat 174, 7607 CZ Tel: 0546-456909 e-mail: info@almelosociaal.nl

De stichting COSBO is één van de participanten in de belangenorganisatie “ ALMELO Sociaal” en kan daardoor gebruik maken van alle faciliteiten van deze koepelorganisatie.

De voorzitter van de stichting COSBO  heeft het mandaat om namens de 3 ouderenbonden, tijdens het regelmatige voorzittersoverleg,  samen met de voorzitters van de andere aangesloten organisaties , het beleid te maken voor 
ALMELO SOCIAAL  

Neem eens een kijkje op de site www.almelosociaal.nl