Organisatie‎ > ‎

Infomarkt op de Koornmarkt

Vanaf 1 oktober 2003 is het inmiddels de gewoonte om op een zaterdag rondom de dag van de ouderen een informatiemarkt te organiseren op de Koor'n markt voor alle ouderen in Almelo door St. COSBO Almelo, het overkoepelend orgaan van de plaatselijke afdelingen KBO, OVA, en PCOB


Op deze markt geven thuiszorgorganisaties, woningstichtingen, patiëntenverenigingen, gemeente, welzijnsorganisatie en bedrijven, voorlichting op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren.


UITNODIGING

VOOR DE DAG VAN DE OUDEREN

OP DE KOORNMARKT

OP ZATERDAG 29 september 2018

 

DE STICHTING COSBO ALMELO, het overkoepelend orgaan van de plaatselijke afdelingen KBO, OVA en PCOB,  organiseert wederom een infomarkt.

Verschillende organisaties en instanties zullen weer informatie en uitleg geven over relevante zaken voor ouderen op het gebied van veiligheid, vervoer, vrijetijdsbesteding, welzijn, wonen, zorg, etc.

Programma

11.00 uur  Opening door Wethouder Dhr. Eugéne van Mierlo
14.00 – 14.30 uur  1e optreden  Shantykoor “De Oostvaarders”                      
14.45 – 15.15 uur  2e optreden  Shantykoor “De Oostvaarders”
16.00 uur   
 Sluiting markt

    

                   Standhouders Infomarkt voor senioren 2018 zijn:

      Avedan, ouderenwerk “Almelo Sociaal, w.o. cliëntenraden"Bibliotheek, het Baken”Carint Reggeland, verpleeg- en thuiszorg organisatie”Carint Reggeland, service bureau”“De Schipbeek, fysiotherapiepraktijk”Dierenambulance”Food Connect, maaltijdvoorziening”‘t Klein Wierke, zorgboerderij”Leendert Vriel, palliatieve Terminale zorg”Mango, fa rolstoelen, scootmobielen, etc.”Ontmoetingsplein 55+”Politie, wijkagent centrumgebied”SIZTwente, informele mantelzorg”St. COSBO, ouderenbonden KBO,OVA en PCOB”Sensoor, de landelijke luisterlijn”Thuisgenoten, zorgorganisatie”Vier het leven,”Voeten Plaza”

  Zorgaccent Almelo, thuiszorg”Zorg en Plezier, zorgorganisatie”koffiestand Neuteboom”Sint Joseph, woningstichting”Thuisteam Twente, zorgorganisatie


 Een terugblik op de markt in 2016  
De wethouder werd verwelkomt door de nieuwe voorzitter van St. COSBO, 
mw. Lily Altena, hier samen op de foto met 
mw. Lucy Legebeke dit dit al vele jaren namens ons georganiseerd heeft maar het nu overgedragen heeft aan 
anderen die dit met dezelfde toewijding overnemen. 
                                           Er was voldoende informatie!        Met dank aan onze vrijwilligers!


De Koffie werd ook dit jaar weer gedoneerd door firma Neuteboom 
waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank!