Organisatie‎ > ‎

bijscholing

 

Studiedag COSBO, we richten ons op de toekomst!

Op vrijdag 7 oktober hebben we in de Bibliotheek een studiedag van de COSBO gehad. Zoals u weet is de COSBO het samenwerkingsverband van KBO, OVA en PCOB in Almelo. De COSBO organiseert in gezamenlijkheid allerlei educatieve en recreatieve activiteiten voor ouderen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en de zomerschool. Ook de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s ) en de Hulp Belasting Aangifte (HUBA’s) vallen onder de COSBO.

Op het programma stonden presentaties van de voorzitter van de COSBO Lily Altena en van Mirjam van Baalen van SCOOP. Wil van Engeland vertelde over de Seniorenraad en Miny Vogelgsang praatte alles vakkundig aan elkaar.

Lily Altena vertelde dat zij zich als kersverse voorzitter inmiddels uitgebreid heeft laten informeren over het reilen en zeilen bij de Almelose ouderenorganisaties. Zij noemde en roemde de gezamenlijke activiteit en de inzet van vrijwilligers hierbij, het Senioren Journaal, de infomarkt, de Seniorenraad, de HUBA’s, de deelname in stuurgroepen, werkgroepen en adviesraden. Het werk van de VOA’s (vrijwillige ouderenadviseurs) verdiende volgens haar prioriteit en ook meer publiciteit. Ook benoemde zij probleem- en actiepunten zoals de toekomst van de HUBA’s, de aanwas van vrijwilligers, de aanwas van (jongere) leden, het mogelijk wegvallen van subsidies, het intensiever werken in de wijken, het ondersteunen van ouderen bij digitalisering en het belang en de noodzaak van verdergaande samenwerking. Zij riep allen op tot verdergaande saamhorigheid met respect voor ieders eigen visie. Zij zou graag zien dat alle 3 organisaties stevig zitting hebben in het algemeen bestuur van de COSBO en zij verwacht van betrokkenen dat er binnen een jaar een gezamenlijke toekomstvisie op tafel ligt.

Wil van Engeland vertelde vervolgens over de Seniorenraad, die in de afgelopen tijd allerlei zaken heeft aangepakt. Zo wordt er in Aadorp een voorlichtingsbijeenkomst geweest met de Brandweer, de werkgroepen draaien goed of maken een goede start. De wens is om allerlei zaken voor ouderen zo laagdrempelig mogelijk te maken, maar het gaat vaak om ingewikkelde kwesties waarbij het alleen al lastig is om goede prioriteiten te stellen. De Seniorenraad is bewust onafhankelijk van de gemeente geplaatst zodat men ook in alle vrijheid een mening kan vormen en adviezen kan geven. Ook financieel is er onafhankelijkheid. De Seniorenraad kan kosten declareren bij de COSBO die op haar beurt een vergoeding voor gemaakte onkosten krijgt van de gemeente Almelo.

Lily Altena riep de Seniorenraad op zich te focussen op enkele onderdelen en dan ook die onderdelen goed uit te werken in samenwerking met de COSBO.

Mirjam van Baalen van Scoop vertelde over het ontmoetingsplein 55plus. Dit is enkele jaren geleden gestart om ouderen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Mensen ontmoeten elkaar op een vaste plek en kunnen dan zelf met elkaar afspraken maken om gezamenlijk iets te doen. Zo is er een groepje ontstaan dat met elkaar gaat fietsen, een wandelgroepje, een groep jeu-de-boulers, een gespreksgroep, een handwerkgroep, een dansgroep enzovoort. Het is niet SCOOP die dit organiseert, mensen zelf organiseren iets en maken gezamenlijke afspraken. SCOOP zorgt voor een inloopruimte en voor ondersteuning met vrijwilligers. Als mensen naar zo’n inloop komen dan ontstaan er vanzelf groepjes en dat werkt goed. Vrijwilligers van SCOOP kunnen daarbij helpen en ook zo nodig doorverwijzen naar instanties, clubs, verenigingen enzovoort. Dit alles draait nu in de Schelfhorst en binnenkort wil men ook inloop starten in de binnenstad en in het Windmolenbroek. Zie ook de website www.ontmoetingsplein55plus.nl.

Tussendoor was er gelegenheid voor vragen en discussie en hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Hieruit kwam nog een prangende vraag naar voren: hoe bereiken wij eenzame mensen? De algemene mening was wel dat er nog genoeg te doen is met en voor senioren in Almelo.

Het ochtendgedeelte werd afgesloten en na een kleine stadswandeling werd een lunch geserveerd bij Sportcafé Enjoy (voorheen dansschool Elkerbout). Daarna was er in hetzelfde gebouw nog een rondleiding in de sportschool JMR Sportcentre en de dag werd afgesloten met een quiz.

Uitnodiging: Elke maandagmorgen is er een seniorengroep in de sportschool om geheel op eigen tempo een sportcircuit te volgen, onder begeleiding van een instructrice. Lijkt het u leuk om dit eens uit te proberen maar is de drempel te hoog om hier in uw eentje naar toe te gaan dan biedt de sportschool ons een gratis proefles aan met onze eigen groep. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Miny Vogelgsang tel. 06-42755498. Zij zal dit dan
coördineren.