Stichting COSBO Almelo

Welkom op de website van de Stichting COSBO Almelo.

De stichting COSBO is een overkoepelend orgaan, waarin de ouderenbonden zijn verenigd:
Unie KBO, PCOB, en OVA

Op deze website vindt u informatie over onze diverse diensten, activiteiten en projecten.

De Naam COSBO staat voor: Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen.
Door deze organisatie is een goede samenwerking gerealiseerd voor alle ouderen in Almelo, ongeacht hun geloof en levensovertuiging.
De Stichting COSBO heeft zitting in de WMO adviesraad en is zeer betrokken bij ontwikkelingen voor ouderen met betrekking tot o.a. vervoersmogelijkheden, goede woningen, goede voeding, goede gezondheid, bewegen en hulpmiddelen. Verder geeft stichting COSBO informatie over sociale voorzieningen en helpt ze bij het invullen van formulieren en aanvragen voor een verzorgingstehuis, telefoonalarmering of een parkeerplaats gehandicapten.
De COSBO heeft een Seniorenraad welke gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente, organiseerd een zomerschool voor Senioren, hebben HUBA's in dienst, houden een informatiemarkt en geven een eigen SeniorenJournaal uit.
                                     
De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal, en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA (Begeleidsgroep gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal-economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.
 Het bestuur van de St COSBO bestaat vanaf 01-06-2016 uit de volgende 7 leden:

Lily Altena                   voorzitter               Onafhankelijk   
Miny Vogelgsang,         secretaris               KBO
Ferdinand Meijerink      penningmeester     PCOB
Rits van de Woude                                    PCOB
Hans Freiboth                                           KBO
Henk Stapper,                                           OVA


 


web analytics