Aktueel


Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Bent u inwoner van de gemeente Almelo en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. In 2 bijeenkomsten van 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Denk daarbij aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. Meld u aan voor deze opfriscursus die bedoeld is voor verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder.


1e bijeenkomst: dinsdag 25 september 2018, van 10.30 tot 12.30 uur

2e bijeenkomst: donderdag 1 november 2018, van 10.30 tot 12.30 uur

Locatie: Bibliotheek Almelo, Het Baken 3, 7607 AA Almelo

U wordt alle twee de dagen verwacht.


De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Deelname is gratis. Er is de mogelijkheid voor deelnemers om zich aansluitend (vrijblijvend) aan te melden voor een individuele praktijkrit in uw eigen auto. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 10,00 gevraagd. Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de cursus.


VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. U kunt zich aanmelden voor de cursus door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. Opfriscursus Almelo. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens, geboortedatum te
telefoonnummer. Bel voor meer informatie of aanmelden naar: 0575 – 510 144.

Vanwege de grote belangstelling adviseren we u niet te lang te wachten met aanmelden.


U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.


 UITNODIG
VOOR DE DAG VAN DE OUDEREN
OP DE KOORNMARKT
OP ZATERDAG 29 september 2018

Kijk voor het programma en deelnemende organisaties boven onder organisatie en klik op  infomarkt


Het Senioren Journaal

Het Senioren Journaal is vanaf nu ook digitaal te lezen
Vacature


Het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) is het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden in Almelo.

De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA(Belangengroep Gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. 

Momenteel zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie

notulist/e

Van hem of haar verwachten wij

* Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift
* Kennis van, en in het bezit van een computer
* Beschikken over voldoende vrije tijd
* Tenminste 1 x per maand beschikbaar
* Zo mogelijk vanaf 1 juli inzetbaar

Voor deze functie ontvangt u een kleine vergoeding. 
Heeft u interesse voor deze functie stuur dan een mail naar;
cosbo@almelosociaal voorzien van uw naam adres en telefoonnummer
en wij nemen z.s.m. contact met u op.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 bonden hebben een gezamenlijk nieuwsblad het  "Senioren Journaal".
Hierin heeft elke bond haar eigen pagina's die worden aangevuld met actuele onderwerpen,

De redactie bestaat uit:

Roel Dragt               (OVA)            secretaris
Tonnie Frazer           (KBO)            penningmeester
Miny Vogelgsang      (KBO)            redactielid
 
Op 12 juni 2018 is onze eindredacteur dhr. Eddy Kolfoort na een kort ziekbed overleden. 
Wij als redactie betreuren dit zeer en zullen hem dan ook erg missen.
Wij hebben samen met familie en vrienden afscheid van hem genomen op maandag 18 juni
Dat Eddie moge rusten in vrede. De familie wensen wij kracht en sterkte om dit verlies te verwerken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elke maandag en woensdagmorgen wordt er bij Almelo Sociaal aan de grote straat zuid 174 een zorgspreekuur
gehouden waar u terecht kunt met al uw vragen betreffende o.a. Huisvesting, 
mobiliteit, levensvragen, zinvolle bezigheden etc.
Op iedere vrijdagmorgen kunt u terecht met vragen over uw financiële situatie tijdens het spreekuur van de KRA
 
De spreekuren vinden plaats wekelijks, van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt hiervoor het beste een afspraak maken, tel; 0546-456909

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------