AktueelOuderenbonden organiseren politiek debat op donderdag 1 maart


Uit onderzoek blijkt dat senioren weinig tot geen vertrouwen hebben in de politiek. Of zij een punt hebben, zal donderdag 1 maart moeten blijken wanneer in het stadhuis van Almelo een politiek debat wordt georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!’ Lokale partijen zijn uitgenodigd om uitleg te geven over hun inzet voor ouderen gedurende de afgelopen 4 jaar en welke plannen zij voor deze categorie kiezers hebben voor de periode 2018-2022. Fracties die deze donderdag schitteren door afwezigheid vallen sowieso door de mand en zij die wel aanwezig zijn zullen aan de hand van enkele stellingen stevig aan de tand gevoeld worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn wonen, mobiliteit, zorg en welzijn in Almelo. Ook het publiek wordt in de gelegenheid gesteld vragen op de dames en heren politici af te vuren. Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren en dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Telde ons land op 1 januari 2016 3,1 miljoen 65-plussers, dat aantal zal over 20 jaar oplopen tot bijna 5 miljoen, bijna 20 procent van de totale bevolking. Een grote groep potentiële kiezers wat voor het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de koepel van de drie ouderenbonden in Almelo aanleiding is deze debatmiddag te organiseren.  “Een goed inzicht ontbreekt nog, maar wij hebben via onze COSBO Adviesraad aanwijzingen dat de senior geen issue is voor de lokale politiek”, aldus voorzitter Lily Altena van de COSBO.


Het debat is gratis bij te wonen en vindt plaats op donderdag 1 maart van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie; Het stadhuis van Almelo.
Aanmelden is verplicht. Dit kan via Almelo Sociaal, tel. 0546-456909 of per e-mail
cosbo@almelosociaal.nl
Vacatures

Het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) is het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden in Almelo.
De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA(Belangengroep Gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie

Vacature

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
is op zoek naar nieuwe bestuursleden, en vrijwilligers
 

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

-Lid is van de ouderenbond

-Zich inzet om de belangen van senioren te behartigen

-Zowel in een  team als individueel kan functioneren

-Enige kennis heeft van de computer

-Over voldoende vrije tijd beschikt.

-Bereidt moet zijn de maandelijkse vergaderingen bij te wonenVan een vrijwilliger vragen wij:


-Te beschikken over voldoende vrije tijd

-Hand en spandiensten te willen verrichten tijdens activiteiten

-Enige kennis van de computer is gewenst doch niet vereist

-Zowel in een team als individueel kan functioneren

-Op regelmatige en onregelmatige tijden beschikbaar zijn.


Lijkt het u leuk om u in een leuk team de belangen te behartigen van senioren
meldt u zich dan aan bij een van de secretarissen van de bonden

Voor de KBO:                    Voor de PCOB:                         Voor de OVA
mw. Ria van Wijk              dhr. ferdinand Meijerink            Dhr. Henk Kloosterhof
Tel: 0546-82 81 64           tel: 0546-82 30 79                   Tel: 0546-45 15 90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 bonden hebben een gezamenlijk nieuwsblad het  "Senioren Journaal".
Hierin heeft elke bond haar eigen pagina's die worden aangevuld met actuele onderwerpen,

De redactie bestaat uit: 


Eddy Kolfoort           onafhankelijk  eindredacteur
Roel Dragt               (OVA)            secretaris
Tonnie Frazer           (KBO)            penningmeester
Miny Vogelgsang      (KBO)            redactielid
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elke maandag en woensdagmorgen wordt er bij Almelo Sociaal aan de grote straat zuid 174 een zorgspreekuur
gehouden waar u terecht kunt met al uw vragen betreffende o.a. Huisvesting, 
mobiliteit, financiën, levensvragen, zinvolle bezigheden etc.
 
Het spreekuur vindt plaats wekelijks, van 10.00 tot 12.00 uur
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------