Aktueel


Conferentie Samen tegen Eenzaamheid

Stichting COSBO, in samenwerking met Almelo Sociaal en Coalitie Erbij organiseren de conferentie

“Samen tegen Eenzaamheid” in Almelo

Hierbij nodigen wij u uit voor de conferentie “Samen tegen Eenzaamheid” op maandag 25 september bij Wijkcentrum de Schelf, Binnenhof 51, 7608 KH Almelo.

Doel van deze conferentie is het verkennen van al bestaande initiatieven en samenwerkingsvormen en het uitbreiden en versterken van deze samenwerking in de strijd tegen eenzaamheid.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom in de Schelf waar wij u zullen ontvangen met een kopje koffie. Om 14.00 uur zal wethouder Irene ten Seldam de conferentie openen.
Om 14.10 uur zal dagvoorzitter Jos Boermans van Coalitie Erbij het stokje overnemen.
Om 16.45 uur beëindigen wij de conferentie met een hapje en een drankje.

Wij horen graag van u of u zult deelnemen aan deze conferentie.
Opgave per mail: info@almelosociaal.nl of telefonisch: 0546 – 45 69 09


vrijdagmiddag 15 september starten we weer met de vrijdagmiddagfilm 1 x in de 2 weken.
Deze filmmiddagen worden gehouden in Hof88. U betaald slechts 8 € voor een kaartje.
Ook kunt u een film pas aanschaffen voor een heel seizoen voor € 12.50.
Hiermee kost ieder kaartje dan € 5-. De films beginnen om 14.00 uur.
Hier alvast een korte inhoud van de films


Informatiemarkt voor senioren 2017

De Filmmiddagen in september en oktober

 

vrijdag 29 september 2017

 

The Sense of an ending

Ritesh Batra

Met: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode

Verenigd Koninkrijk 2017 - 108 minuten

 

Intelligent Brits drama gebaseerd op de gelijknamige, met een Booker Prize bekroonde roman van de gerenommeerde Britse schrijver Julian Barnes. Een fascinerend verhaal over ouder worden, herinneringen, jaloezie en de leugens die we onszelf vertellen om te overleven.

 

Tony Webster leidt een teruggetrokken leven. Gescheiden, maar nog goed bevriend met zijn ex en zijn bewust ongehuwd zwangere dochter. Zijn gezapige leven raakt overhoop als hij wordt geconfronteerd met de gevolgen van iets uit zijn jeugd, iets waar hij niet trots op is. Wat dat is, wordt langzaam duidelijk via moeizame gesprekken en flashbacks. Het uiteindelijke antwoord op het raadsel verbijstert hem zelf het meest.

 

Een typische onderkoeld geacteerde Engelse film van de Indiase regisseur Ritesh Batra, bekend van THE LUNCHBOX, waarbij je je voortdurend afvraagt of al die ingehouden emoties niet ooit tot ontploffing komen.

 

vrijdag 13 oktober 2017

 

Viceroy´s House

Gurinder Chadha

Met: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Michael Gambon, Manish Dayal, Huma Qureishi

Verenigd Koninkrijk, India 2017 - 106 minuten

 

Weelderig historisch drama over de laatste Britse onderkoning Lord Mountbatten die India naar onafhankelijkheid moet leiden. India gaat echter gebukt onder spanningen tussen moslims, hindoes en sikhs die ook hun invloed hebben op de vijfhonderd bedienden in het Viceroy-paleis.

 

In 1947 komt na driehonderd jaar een einde aan de Britse heerschappij. In het Viceroy-paleis twisten Nehru, Jinnah en Gandhi - onder toeziend oog van Mountbatten - over het nieuwe, onafhankelijke India. Ze besluiten uiteindelijk het land te verdelen. Een beslissing met verstrekkende gevolgen, zowel buiten als binnen het paleis.

 

De familie van de Brits-Indiase regisseur Gurinder Chadha (vooral bekend van komedies zoals BEND IT LIKE BECKHAM) ondervond de desastreuze gevolgen van de zogenaamde vreedzame overdracht aan den lijve. Dit is dan ook haar meest persoonlijke en ambitieuze film. Visueel is de film een plaatje met prachtige, kleurrijke beelden van het paleis- en straatleven, geheel op locatie geschoten.

 

vrijdag 27 oktober 2017

 

El ciudadano Ilustre

Gastón Duprat & Mariano Cohn

Met: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente

Spanje, Argentinië 2016 - 118 minuten

 

Zwarte komedie waarin een schrijver na decennialange afwezigheid terugkeert naar zijn geboortestad. Omdat de bewoners van die stad zich herkennen in personages, blijkt dat het slechtste idee van zijn leven.

 

Daniel Montovani heeft Argentinië veertig jaar geleden de rug toegekeerd om zich te vestigen in Europa. Hij is inmiddels een succesvol schrijver met onder meer een Nobelprijs voor Literatuur op zijn naam. Uitnodigingen weigert hij systematisch. Totdat zijn geboortestad hem een ereburgerschap wil toekennen. De terugkeer naar zijn geboortegrond is niet alleen een nostalgische reis naar zijn verleden, maar bovenal een hereniging met de inspiratiebron voor al zijn werk.

Een interessante kijk op wat kunst en het bijbehorende creatieve proces is en hoe die zich verhouden tot het dagelijks leven. Tevens onderzoeken zij welke elementen je identiteit bepalen. De film sleepte vele prijzen in de wacht, waaronder de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Venetië.

 

 

Vacatures

Het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO) is het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden in Almelo.
De Stichting COSBO is aangesloten bij Almelo Sociaal en samen met andere vrijwilligersorganisaties, waaronder de BGA(Belangengroep Gehandicapten Almelo) de KRA (Kliënten Raad Almelo) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) adviesraad, zetten zij zich in voor mensen die in een sociaal economisch en/of maatschappelijk kwetsbare positie verkeren. Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van


Wij vragen

Van de kandidaten verwachten wij dat deze

-affiniteit met de doelgroep hebben

-ervaring hebben in de zorg/hulpverlening is een pre, maar geen must

-over voldoende tijd beschikbaar

-goed kunnen luisteren

-bereid zijn een cursus te volgen

-in staat zijn hulpvraag goed in kaart te brengen

-enige ervaring hebben met de pc

-bij voorkeur kennis hebben van de sociale kaart van Almelo


 Wij bieden

Wij bieden geen salaris maar wel een inspirerende werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers
die allemaal hetzelfde doel hebben n.l. het woon- en leefklimaat van ouderen verbeteren.

 Interesse?

Kom langs bij Almelo Sociaal, Grotestraat 174A of bel 0546-456909 of stuur een e-mail naar: cosbo@almelosociaal.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de coördinator van de VOA's

mw. Ria Westendorp, tel: 06-52660249

 

Vacature

De Katholieke Bond Ouderen (KBO) En de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, en vrijwilligers 

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

-Lid is van een ouderenbond

-Zich inzet om de belangen van senioren te behartigen

-Zowel in een  team als individueel kan functioneren

-Enige kennis heeft van de computer

-Over voldoende vrije tijd beschikt.

-Bereidt moet zijn de maandelijkse vergaderingen bij te wonenVan een vrijwilliger vragen wij:


-Te beschikken over voldoende vrije tijd

-Hand en spandiensten te willen verrichten tijdens activiteiten

-Enige kennis van de computer is gewenst doch niet vereist

-Zowel in een team als individueel kan functioneren

-Op regelmatige en onregelmatige tijden beschikbaar zijn.


Lijkt het u leuk om u in een leuk team de belangen te behartigen van senioren
meldt u zich dan aan bij een van de secretarissen van de bonden

Voor de KBO:                   Voor de PCOB:
mw. Ria van Wijk              dhr. ferdinand Meijerink
Tel: 0546-82 81 64           tel: 0546-82 30 79


De redactie van het Senioren Journaal welke maandelijks bij alle leden in de bus valt
is op zoek naar iemand die voor de advertenties zorgt.

Van hem/haar vragen wij

-Het zoeken van nieuwe potentiële adverteerders

-Contact te leggen/onderhouden met nieuwe adverteerders

-Regelmatig contact onderhouden met de redactie

-Te beschikken over voldoende vrije tijd.

Lijkt het u een leuke uitdaging, dan kunt u contact opnemen met

Dhr. Roel Dragt, Secr. Senioren Journaal
e-mail: roeldragt@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen

De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen vandaag besloten. "We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen", zo stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: "Onze verenigingen vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen."

Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: "Het samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, en dat is hard nodig in deze tijd."

Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging KBO-PCOB is het samengaan van de landelijke bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor het beleid van de komende jaren opgesteld: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.

Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten gaan in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid voorop. Hannah Bovenkerk: "De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek." Wil van der Kruijs beaamt dit: "De lokale afdelingen zijn daarin belangrijk. De landelijke belangen- en serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te komen tot één effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het belang van al onze leden."
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Bekijk de meest gestelde vragen op de website van de KBO

                                                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 3 bonden hebben een gezamenlijk nieuwsblad het  "Senioren Journaal".
Hierin heeft elke bond haar eigen pagina's die worden aangevuld met actuele onderwerpen,

De redactie bestaat uit: 


Eddy Kolfoort           onafhankelijk  eindredacteur
Roel Dragt               (OVA)            secretaris
Tonnie Frazer           (KBO)            penningmeester
Miny Vogelgsang      (KBO)            redactielid
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elke maandagmorgen wordt er bij Almelo Sociaal aan de grote straat zuid een zorgspreekuur
gehouden waar u terecht kunt met al uw vragen betreffende o.a. Huisvesting, 
mobiliteit, financiën, levensvragen, zinvolle bezigheden etc.
 
Het spreekuur vindt plaats wekelijks, van 10.00 tot 12.00 uur
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------