ANADOLU GÜVERCİNLERİ


ÇORUM ÇIPLAK

Son güncelleme: 03 Ağustos 2008 

Tüm fotoğraflar ve kuşlar kendi şahsıma aittir. Fotoğraflara sık sık yenisi eklenecektir. Kuşlarımın daha fazla fotoğrafını ise üye olmak şartıyla http://www.forum.anadoluguvercin.com/index.php?showtopic=184&st=10itesinde  ve http://www.kuscular.org/viewtopic.php?f=43&t=207  forum sayfalarında görebilirsiniz. Sevgi ve saygılarımla

Ümit Ferahzade

 

    ÇORUM ÇIPLAĞI HAKKINDA

Çorum çıplakları adından da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin Çorum iline has bir güvercin ırkıdır. Bahse konu olan güvercinimizin adını memleketin dört bir yanındaki kuş severler bilmesine rağmen bu kuşu layıkıyla tanımamaktadırlar. Öyle ki paçası olmayan ancak takla atan her kuşa  ‘’Çorum çıplağı’’ demişlerdir.  

Bizim, böyle bir makaleyi yazmamızın nedeni, memleketteki güvercin severlerde yanlış yerleşmiş ‘’Çorum çıplağı’’ anlayışını, doğru bilgilerle değiştirerek çorum çıplağı  ırkının standartlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Böylece bu ırk, güvercin yetiştiriciler nezdinde layık olduğu yere gelecektir. 

Çorum çıplağına neden çıplak denir? 

Paçası olmadığı için, bu ırkımıza çıplak adı verilir sadece Çorum’da ve çevresinde yetiştirildiğinden dolayı olacak; şehir, ismini bu güvercin ırkına da vermiştir. 

Çıplak olarak isimlendirilmesinin nedeni sanırım Anadolu’daki paçalı güvercin besleme alışkanlığının yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yaygınlık beraberinde paçasıza karşı paçalılık estetiğini doğurmuş böylece çorum çıplağının ismi kendiliğinden gelmiştir düşüncesindeyiz. 

Çorum güvercini, tüm diğer ırklar gibi kendine has özelliği olan, yetiştiriciler tarafından özenle korunması gereken değerli bir güvercin ırkıdır. 

Yetiştiriciler ve araştırmacılar tarafından ırkın kökeni hakkında sağlıklı bilgiler elimize geldikçe de bu makaleyi güncelleyeceğiz.

Hangi yörelerde yetiştirilir? 

Çorum çıplağı, başta  Çorum ilçeleri, Çorum şehri ve çevresindeki birkaç ilde yetiştirilmektedir. Yozgat, bu ırkın özenle yetiştirildiği ikinci şehrimizdir. Memleketin her tarafına, Urfa dahil, İstanbul’a, Erzurum’a, Kocaeli’ye, Ankara’ya, Sivas’a  Çorumlu yetiştiriciler tarafından hediye olarak gönderilmesine rağmen kuş diğer ırkların renk ve görünüm özelliğine mağlup olmuştur. Paçasızlık ve renklerdeki sayıca azlık bir kusur olarak değerlendirilmiş, performans özellikleri ötelenmiş ve Çorum çıplağı gösterişsiz kuşlar (!) safında yerini almıştır. Böylece değerli bir güvercin ırkı dayanaksız estetik tercihlere kurban gitmiştir.

Çorum çıplakları, yavrularına iyi bakarlar. Şartlar uygun olduğunda üretilmesi yetiştirilmesi kolay bir ırktır. Hastalanma özellikleri açısından da diğer taklacı ırklar kadar hassas değildir. Hastalık neredeyse bu kuşlara hiç uğramaz. Bundan dolayı yavru ölümleri oldukça azdır.

Çorum çıplaklarında ciddi bir künyeleme yoktur. Bunun yerine ayaklara takılan süs amaçlı porselen, cam, gümüş, plastik  gibi çeşitli malzemelerden yapılma halkalar takılmıştır.

Çorum çıplağının ırk sayımı hakkında yapılmış bir çalışmaya da rastlamadık. Bu çalışmanın en kısa zamanda yapılması dilekleriyle ırkın özelliklerini elimizden geldiğince tanıtmaya  çalışalım. Çaba bizden takdir Allah’tandır.

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ:

Ağırlık:  300 gr +- 50 gr

Kuyruk üstü yağ bezesi: Çorum çıplağında küçük de olsa kuyruk üstü yağ bezesi bulunur.

Kafa yapısı: Çorum çıplaklarının yuvarlak bir kafası vardır. Irkına göre uzun ve yassı kafa yapısı olanlar da vardır.Bu biçim kafa yapısındaki güvercinlere ÇEKİÇ KAFA denir ve genelde  beyaz çorum çıplaklarında bulunur.

Gaga yapısı: Gaga rengi govalalarda siyahtır. Sütbeyaz ve çillide kemik rengindedir. Gaga orta uzunlukta ince ve narin  yapılıdır. Mardin taklacılarına göre daha küçük ve yuvarlağımsı bir gaga üstü burun eti bulunan Çorum çıplağının burun eti rengi beyazımsı ve hafiften pütürlüdür.

Göz ve çevresi: Göz bilindiği üzere beyaz renk güvercinlerde genellikle siyah olur. Gözü çevreleyen göz kapakları beyaz ve çift kattır. (Çorum’da böyle göz çevresi bulunan kuşa  KAYTENİ GÖZ denir) göz rengi, govalalarda genelde sarı ya da kırmızıdır ancak nadiren ŞEŞ GÖZ dediğimiz çakır gözlü govalalar da bulunmaktadır.  Siyah ve mor govalaların, sütbeyaz çorum çıplağıyla; eşleşmesinden doğan kara kuyruk çillilerin  gözlerinin rengi kırmızı ve beyaz karışık olabilir; bu renk gözlere  AKITMALI GÖZ denir.

buraya çorum çıplak başının fotosu gelecek         

Mor govala (boyun,gerdan ve göz görünümü)

 Boyun ve gerdan:   Boyun kısmı, govalada aranan özellikler içerisinde önemli olanıdır. Boyun tüyü mor renkte olmalıdır ve bu renk boyundan itibaren  kursağa kadar uzanmalıdır. Morluğun bittiği yerden itibaren alt kısmında kesme dediğimiz aklık (beyazlık) başlar. Kesme, govalada önemli bir estetik özelliktir. Kesmesiz govalalar da olur ancak estetik olarak kesmeliler daha makbuldür. Mor govalaların gıdık altında veya boynun yan taraflarında nadiren nokta şeklinde ya da küme küme beyazlıklar bulunabilir buna GERDAN veya GÜMÜŞ GERDAN GOVALA denilir. Çorum çıplaklarına kesinlikle göğüste gül bulunmaz. Örneklerine de rastlanmamıştır.

Kanat-kuyruk oranı:  Kanat govalalarda en az 6 beyaz telekle başlar ve 10-11-12 ye kadar çıkar. Makbul olan 8-9-10’dur 11 ve üzeri olanların dirseklerinde beyazlıklar olur ki buna MUSKALILIK denir. Ayrıca 8x8 olursa bunlara 16’lılı derler. Kanat üzerindeki şeritlere Çorum’da  ELİF denir ve bu elifler genellikle kestane-kahverengi olur. Bir de siyah elifli govalalar  vardır. Bunlar da  mor govaladır ancak elif rengi farklıdır. Estetik olarak kestane elifli govalalar revaçtadır. Kanat üzerinde ve boynunda beyazlığı fazla olan govalalara ALAŞAR govala  denir.

Govalada, kuyruk rengi de mor olmalıdır. Göğsü ve kuyruğu koyu renk mor olanlara KARABAŞ KARAKUYRUK denir. Çorum çıplaklarında kuyruk tüyü sayısı  genelde 12’dir nadiren 13’e çıkar ki bunlara pek itibar edilmez. Aynalı kuyruk govalalar da bulunmaktadır. Bu özellikte pek tutulmamakla birlikte gelecekte desen için bu özelliklerin geliştirileceğini düşünüyoruz.

Ayaklar ve bilekler: Çorum çıplaklarının ayak yapıları ince ve narindir. Ayak bileklerinin rengi koyu renk kırmızıdır. Tırnakları beyazdır. Ayaklarında hiç paça bulunmamalıdır.  8 mm genişliğinde künye ayakları için uygundur. Ayaklarında paça olmaması kuşun saflığına  delalettir. Çorum çıplakları paçalı taklacılarla çiftleştirilince ayakları tozluklu -ne paçalı ne paçasız-  kuş çıkar. Çorum’da bu tür kuşlara MIK AYAK veya İNİK denir (Burada şu konuya temas etmek istiyorum: Çorum dışındaki illerde bazı yetiştiriciler  çorum çıplaklarını başka ırk oyun kuşlarıyla çiftleştirerek kendi kuşlarının oyun performansını artırmayı hedeflemişler ve böylece melez bir ırk ortaya çıkarmışlardır. Bu ırk ne tam paçalı ne de paçasızdır. Paça güvercinlerde İNTERMEDİYER karakterli olduğundan çıkan yavrular da yarı paçalılık özelliği göstermiştir. Çoğu yere de bu kuşları ÇORUM ÇIPLAĞI diye satmışlardır. Bu yüzden Çorum çıplağının adı maalesef MARDİN KIRIĞI olarak  yayılmıştır. Çorum çıplağı diğer güvercin  ırkları gibi bir güvercin ırkıdır ve Çorum’da ve çevresinde hala severek besleyeni vardır.)

Genel görünüm: Anadolu’daki diğer taklacı ırklara nazaran minyon tiplidir. Bu yüzden orta boy olarak değerlendirebiliriz. Hareketli, enerjik ve ürkek görünümleri vardır.Bulunduğu yere çabucak adapte olabilirler ve en ufak bir hareketle kolaylıkla havalanıp uçabilirler.

Duruş: Aşağıdaki fotoğraf çorum çıplaklarının ayak duruşlarını gösteren bir çalışmasıdır.

 

 

Çorum çıplakları toplu halde

 Renk düzeni: Çorum çıplağının temel  rengi üçtür ancak Çorum’daki yetiştiricilerimiz elindeki mor ve siyah govalalar ile sütbeyazları birbirine eşleyerek dördürcü renk olarak ÇİLLİLERİ elde etmişlerdir. Tüm çilliler govalalar ile beyazlardan kırılmıştır. Bunların dışında başka hiçbir renk Çorum çıplağı olarak değerlendirilmez. Memleketimizde, Çorum güvercini tanınmadığından dolayı hangi renk olursa olsun, paçasız -hatta tozluklu- takla atan tüm kuşlara ‘’çorum çıplağı’ denmektedir ki bu yanlış bir kanaattir.

Mor govala: Çorum ırkının renkleri içinde en fazla ilgi görenidir. Bunun nedeni öncelikle bu kuşun renginin diğer renklere göre azlığıdır. Sonra da estetik tercihlerdir. Yoksa renk dışında uçuş özellikleri açısından renkler açısından hiç bir fark yoktur. Bu renk, Çorum’da mor govala adıyla bilinir. Anadolu’da mavi –gök- renge ‘’göğ’’ derler. Bu kelimeyi söyleyiş özellikleri kimi yerde gök, kimi yerde göğ kimi yerde ise goğ şeklindedir. Ala, ela  kelimesi zaten karışık renkler için kullanılan bir kelimedir. Bu söyleyiş farkları ‘’gökela’’ ya da ‘’gökala’’ renginin ‘’guvala’’ ya da ‘’govala’’ söyleyişini doğurmuştur.

Mor govalanın rengi ne kadar koyu renk mor  olursa o kadar makbul olur. Kanatlarının üstünde ve boyun bölgesindeki beyaz renk kümeleri ve beyaz noktalar kusurdur. Mor govalanın karın bölgesinden başlayan beyazlık kuyruk altına  kadar devam eder. Karın bölgesinden başlayan beyazlık kesme şeklinde olmalıdır. Yani  mor renk keskin bir şekilde aniden beyaza geçmelidir. Mor govalada  arka tepelilik özelliği kusur sayılmakla birlikte -şimdilerde kusur sayılan bu özellik gelecekte aranan bir özellik olabilir- az da olsa görülen bir durumdur.  Bu tip mor govalalara,  MOR KEKİLLİ GOVALA  adı verilmektedir.

Mor govala

Siyah govala: Çorum çıplağı ırkının renkleri içinde en fazla ilgi gören ikinci renk siyah govaladır. Siyah govalanın renk dağılımı mor govalanın renk dağılımı gibidir. Sadece bu renk kuşlarda kanat üzerindeki elifler (Kalem) bulunmaz. Govalalarda Karın bölgesinin hemen altından başlayan ve kuyruk altına  kadar devam eden bir beyazlık, yani kesme  siyah govala için de geçerlidir. Kanat teleklerinde en uzun olanından itibaren 6-12 beyaz telek bulunur. Tüm çorum çıplaklarında olduğu gibi en belirgin ırk özelliklerinden biri olan ayaklarında hiç paça olmamalıdır. Mor govala için geçerli olan tüm renk ve tepelilik özellikleri siyah govala için de geçerlidir.

Siyah govala

Sütbeyaz: Sütbeyaz çorum çıplağı,  hem düz kafa hem de arka tepe  olmak üzere iki çeşittir. Adından anlaşılacağı üzere sadece beyaz bir kuştur üzerinde başka hiçbir renk yoktur. Arka tepelilik özelliğinin sadece bu renkte olması kuşun muhtemelen bir dönemde başka kuşlarla kırıldığı düşüncesini aklımıza getiriyor. Bununla beraber Çorum’da son zamanlarda az da olsa tüm renklerde arka tepeli olanları görülmüştür. Yakın bir gelecekte bu özelliğin daha da yaygınlaşacağı fikrine sahip olmakla birlikte biz şimdilik bu özelliğin sütbeyazlarda daha sıklıkla görüldüğünü söyleyebiliriz. Arka tepe özelliği olan sütbeyaz Çorum çıplaklarına KEKİLLİ SÜTBEYAZ denir.

Süt beyaz çorum çıplakları

Sütbeyaz Çorum çıplaklarının göz renkleri alacalıdır. Bu renk güneşte daha belirgin olarak fark edilir. Rengindeki salt beyazlık onun maddi değerini diğer renklerine göre biraz düşürür. Ancak bu oyunlu olup olmayacağını etkileyecek bir durum değildir

Çilli: Süt beyaz ve diğer renklerin eşleştirilmesi sonucunda elde edilen renk olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Çilli Çorum çıplağı  salt estetik tercihlerden dolayı tercih edilmeyen en talihsiz renktir. Kuşun renginin oyununa etki eden bir yanı yoktur.Ayrıca arka tepelilik özelliği sütbeyazdan sonra çillide de görülebilir. (Hemen yukarıda bahsettiğimiz bu arka tepelilik özelliğinin sütbeyazdan sonra çilli de gözükmesi gelecekte bu kuşlarda arka tepelilik özelliğinin görüleceği sözünün en büyük kanıtıdır. Çünkü çilliler guvalalarla sütbeyazların eşleştirilmeleri sonucunda çıkıyor demiştik. Guvalalarla eşleştirilen arka tepe sütbeyazlar haliyle arka tepe çilli rengini veriyor.) Ön tepelilik tüm ırkın içinde görülmeyen bir özelliktir. Çilli çorum çıplağının gözleri de sütbeyaz rengi gibi alacalıdır.

      Bu bölüme çilli çorum çıplağı fotoğrafı yakında

 Çilli çorum çıplaklarının  kanat üstlerinde sırtlarında ve göğüslerinde siyah, gri, mor, kızılımsı lekeler bulunur. Lekeler gelişigüzel dağıtılmıştır. Bu güvercinlerin nadir olarak sadece takma kuyruk olanları da vardır. Vücutları beyaz kuyrukları siyah olan bu çeşitleri “KARAKUYRUK” ya da “KARAKUYRUK ÇİLLİ” gibi isimlerle isimlendirilir.

PERFORMANS ÖZELİKLERİ:

 

Mor govala (Alt resimdeki govala beyazlardan gelmedir.)

Uçarken takla atan ve oyun yapan çorum çıplakları performans kuşlarıdır. Bu özelliklerinden dolayı Çorum’da ve çevresinde severek beslenir. Bu nedenle eldeki damızlıklar özenle korunur.

Çorum çıplaklarının oyun özellikleri tüm renkler için geçerlidir. Renklerin performans açısından ayrıcalığı yoktur. Çorum çıplakları arasında dama- çatıya- oynayanları ya da havada oynayanları vardır. İçlerinden çok iyi oyunlu ve uçuş süreleri açısından uzun uçan kuşlar çıkabilmektedir.

Taklacı performans kuşlarında aranan oyun özellikleri bu kuşlar içinde aranır, oyunsuz olanlar makbul sayılmaz. Uçuş özellikleri bakımından Mardin tipi taklacılara benzeyen çorum çıplaklarına Konya civarında “Çorumlu Mardin” denilmektedir.

Çorum çıplakları yüksek uçarlar, Mardin kuşlarına nazaran geç oyuna girerler, sinede oyunu  severler, özellikle ilk uçurulduklarında iyice yükselirler bazıları havada oyun yaparlar. Oyun sırasında 5-8 adet takla atabilirler. Bazıları ise ilk yükselişten sonra bir süre yüksekte uçar ve yorulunca alçalmaya başlarlar. Alçalmasıyla birlikte yuvasının üzerinde oynarlar.

Çorum çıplakları pırıltıya duyarlı bir güvercin ırkı değildir.

Mardin tipi taklacıların yaşadığı çatıya konma, yere konma vs. sorunlarını çorum çıplakları yaşamaz. Bu özellik çorum çıplağı yetiştiricileri için avantaj bir durumdur çünkü hem balkonda hem yerde hem de çatıda kümesi olanlar için uygun bir ırktır. Irkın özelliğinden dolayı olacak kanatlarına hakimdir. Çorum kuşları yapılarındaki ürkekliğinden olsa gerek kalkarken de sıkıntı yaşamazlar.

Sonsöz:

Çorum güvercini, memleketimizdeki kuş severlerin severek besleyeceği, nadide bir güvercin ırkıdır. Mardin taklacı ırkının performans özelliklerinden dolayı severek, yaygın bir şekilde beslendiği ülkemizde Çorum taklacı güvercininin güzel bir tanıtımıyla daha da yaygınlaşacağı inancımız kuvvetlidir. Bu nedenle Çorum ilindeki tüm yetiştiricileri bu ırkı tanıtmaya, düşüncelerimize katkı yapmaya davet ediyoruz.

TEŞEKKÜR 

Bu makalenin hazırlanmasında; Çorum güvercinin genel özellikleri adlı bölüme yaptığı değerlendirmelerden ve gönderdiği fotoğraflardan dolayı Çorumlu yetiştirici Mustafa Taşkın’a teşekkürleri bir borç bilirim.

Değerli Veteriner hekim ErcanÇatal’ın önerileri ve yol göstericiliği de beni fazlasıyla memnun etmiştir.

Bu ırkı beslememe vesile olan eşimAyşe Ferahzade’ye ve beni bu ırkla doğrudan  tanıştıran Çorumlu yetiştiriciMobilyacıMehmet Kankurdan’ada saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Kendisi Çorum güvercinin tüm renklerini bulmamda bana yardımcı olmuş;  ırk hakkında bildiği tüm bilgileri benden esirgememiştir .

 

 

YAZAN: Ümit FERAHZADE

Tel: 0262 3325520

Türkiye/Kocaeli

e-mail: ferahzade@hotmail.com

 

 BAĞLANTILAR

www.guvercinbirligi.com

www.turkishtumblers.com 

ww.pestgo.com 

www.jedds.com

 

 

English Version

Translation: Uğur Kurt GÜRSU

ANATOLİAN PİGEONS

THE ÇORUM ÇIPLAK OR ÇORUM TUMBLERS

 

 

As the breed's name suggests the Çorum clean-legged tumbler comes from the city of Çorum. Even though, this breed is some what known through out the country, it is really not a well known breed. To a degree, every clean-legged tumbling bird has been called ‘’Çorum çıplağı’’ (Naked Çorum).  

My purpose of writing this article is to change the miss-information with correct information on the breedand to help with the creation of the standard for the breed.With this work, I hope Çorum breed will take it's deserved place with in the world of the pigeon keepers.

Why is Çorum called naked? 

Since, it is a clean legged breed it is called naked in Turkey. Çorum in the name is attached to the breed because it is only kept in the city of Çorum and surrounding towns. 

I think, the reason for it to be named "Naked" (Çıplak) is because most breeds kept in Anatolia are muffed.This popularity has been thought to bring out the esthetic of leg feathers in our opinion and the name for the breed was naturally created

Çorum tumbler, just like the other breeds, has it's own characteristic qualities and must be kept with care to these characteristics by fanciers. 

We will be updating this article as new and more in-dept information becomes available through fanciers and researchers.

Where is it kept? 

Çorum tumbler, mainly raised in the townships around the city of  Çorum, then in a lesser degree in the city of Çorum and surrounding few cities. Yozgat is another large city where this breed is kept with care to it's qualities. Even though it has been sent as a gift, by the fanciers out of Çorum, to every section of the country, including Urfa, İstanbul, Erzurum, Kocaeli, Ankara and Sivas, this breed has lost in popularity to other breeds because of the color and physical qualities. Being a clean-legged breed and having a limited number of colorations have been considered as a fault in other locations, it's performance has been overlooked because of these reasons and the Çorum Tumbler has found it self in the list of not-so-good-looking (!) breeds list. Because of this, an extremely valuable performance breed has been sacrificed to baseless superficial preferences.

Çorum tends to be a very good breeder. When the conditions are well, it is and easy breed to raise and keep. It also is not as sensitive to illnesses as other tumblers breeds.  It is a very rare occurrence for these birds to be sick. Because of this, loss of young birds is extremely low in the breed.

Çorum breed is not systematically banded. Instead of this the fanciers tend to use decorative rings made out of porcelain, glass, silver and plastic.

We could not find any evidence of a study to find out how many Çorum tumblers exist. With hope of this type of a study to take place soon we will try to explain the qualities of this breed.

 PHYSICAL QUALITIES:

Weight:  300 gr. +- 50 gr.

Oil gland: Çorum breed has an oil gland.

Head: Çorum's head shape, in general, is very round from all perspectives. Based on the bloodline, there are also longer and somewhat flat head shapes exist. This head shape is named as "ÇEKİÇ KAFA" (Hammer Head) and mostly seen in the white Çorums.

Beak: Govala color birds have black, Self whites and mottles have bone color beaks. Beak is medium in length and shaped rather thin and fragile. Compared to Taklas they have a smaller and rounder nose. Nose is an off white color and looks almost porous.

Eye: Eyes are as in most breeds are black in white self birds. Ring around the eye is also off white color and what we call is a double ring shape. In Çorum, birds with the double ring are named "KAYTENİGÖZ" (kayteni eye). Eye color in govala birds is in general yellow or red, and every once in a while orange like red (ŞEŞ GÖZ).  Black tail mottle birds, that come out when a black or purple (blue) govala Çorum is paired with white self, can have red and white mix, which is called "AKITMALI GÖZ" runny eye.

buraya da çorum çıplağının başı yandan gelecek
Purple govala 

Neck and Throat:   Neck tends to be one of the most important quality looked after when it is a govala type Çorum. Neck feathers must be purple in color and this purple coloring must extend down to the crop area. Where the purple color ends the white coloring, which we call the cut, starts as a line. Cut is an important esthetic quality in govala color birds. There are also govala color birds with out the cut but these birds are not considered to be as valuable. Purple govala can have a small white spots under the beak or on the sides of the neck. This is named "GERDAN" (Thick skin under the chin) or GÜMÜŞ (Silver) GERDAN  "GOVALA". Neck rose can not be seen in Çorums.

Flight - Tail make up: In govala color birds the wing starts with at least 6 white flights and this can go up to 10-11-12. 8-9-10 white flight set up being the most prized wing coloring of them. Birds with 11+ white flights tend to have white feathers on the elbows and this is named as "MUSKALILIK". If the white flights are 8x8 they are named "with 16". Wing bars named "ELİF" and these bars almost always come in shetnut or brown colors. There is also the black barred govalas. these are considered to be less valuable compared to brown or chestnut barred birds. Govalas that have extra white coloring on the wings and/or the neck are named "ALAŞAR"  (patched) govala.

Govala's tail color must be purple. Ones that have the chest and the tail purple color are also called "KARABAŞ KARAKUYRUK" (black-head black-tail). Tail feathers must be 12. Very rarely 13 tail feathers can be seen on a bird but these birds are not considered to be valuable. Mirrored tail (white feathers in the middle of the tail) can also be found in Çorum. Even though, this quality also is not considered to be valuable, we think it will gain popularity in the future.

Legs and ankles: Çorum has thin and delicate legs. Ankles must be very dark red color. Nails are white. Legs must be free of any feathers.  8 mm rings are the appropriate size for the breed. Absence of feathers on the legs is considered to be sign of an unmixed bird. When Çorum is paired with Takla the young birds will come out with half booths, not clean legged but also not fully muffed. In Çorum these types of birds are named "MIK AYAK" (no real translation for the name) or "İNİK" (downed)  {Here, I would like to touch on a point: Out side of Çorum some breeders have mixed Çorum with different tumbler breeds in order to increase the performance of their birds and created a mutt breed. This breed is not muffed or clean legged. Since the muffs are not dominant in character the young of these birds show feathers in half of their legs. These mix-breed birds were sold in many places as ÇORUM. Because of this many fanciers know the Çorum breed as a Takla Mutt. Çorum, just like many other pigeon breeds is an individual pigeon breed and is being kept in Çorum and surrounding towns as a favorite breed.

General characteristics: It is a rather smallish breed compared to other tumbler breeds kept in Anatolia. Because of this, we can say it has a middle height. It displays an active, energetic and timid character. They can adapt to a new location very easliy and take flight with a slight movement by the fancier.

Stand: The photo below is a good example of the standard stand of the Çorum clean-legged tumbler.

 

Buraya mor guvala resmi gelecek

 

Purple govala

Color arrangements: There are three main colors in Çorum tumbler but the breeders in Çorum have, by mixing purple govala and black govalas generated the grizzle color also. All grizzle color birds come from the mixture of the govala and self white birds. Since  Çorum tumbler is not a well known breed even in Turkey any bird with clean legs, or even half muffed, which tumbles have been incorrectly named Çorum tumbler.

Purple govala: This is by far the most popular color make up in Çorum tumblers. One of the main reason for this popularity is the rareness of this color. This is basically a preference based on looks and have nothing to do with the performance of the birds. This color known as the purple govala in Çorum is known as the blue or sky and named as ‘’göğ’’. This word is pronounced in different areas as gök,  göğ or goğ all meaning the sky color.  the words Ala and ela  are most commonly used for mixed colors anyway. These words and the way they are pronounced has created the words ‘’gökela’’ or ‘’gökala’’  and with local dialect changed to ‘’guvala’’ or ‘’govala’’.

Purple govala is considered to be as much valuable as it is a darker purple. The white patches and spots on the wings and around the neck are considered to be faults for this color. Exeptable white coloring starts from the belly and goes all the way down to the starting point of the tail. This marking must start and end in a line instead of blending into the other color. The purple must be cut sharply and the white must start from that point on. Even though the head crest is considered to be a fault in purple govala, it might become popular in the future and rarely seen on birds of this color. These types of birds are locally named "MOR KEKİLLİ GOVALA".

buraya mor guvala resmi gelecek

Purple govala

Black govala: This color is second in popularity. Make up of this color is very similar to the purple govala.The main difference in this type is that there are no bars on the wings. The sharp white marking that is looked after in purple govala is also is a quality that is wanted by fanciers from this color. In addition the first 6 to 12 flights must be white. Just like all other Çorum tumbler varieties this type also must be absolutely clean legged. All the other color and ornament qualities of the purple govala is valid for black govala.

buraya siyah guvala resmi gelecek

Siyah govala

Self white: Self white Çorum tumblers split into plain headed and head crested varieties. As it can be told from the name this type of birds do not carry any other color on them. The head crest being present only in this color Çorum tumbler gives us an indicator that this type might have been at one time in the history mixed with another breed. However, in recent years there have been sightings of other color Çorums with head crest. We believe this quality to become more popular in the close future. The head-crested self white birds are called

"KEKİLLİ SÜTBEYAZ". The eyes of the self white birds tend to be pied color. This coloring becomes more obvious in the sunlight. This self white coloring reduces the value of the birds a great deal for the fanciers. However, this is no indication of the quality of the performance at all.

Çilli (Grizzle): We had already mentioned that this color is obtained by pairing a self white bird with any of the other colors above. Grizzle color Çorum tumbler because of esthetic reasons are considered to be the least valuable birds. This coloring again has nothing to do with the performance. Moreover, the head crest can also be seen in this color in addition to self white birds. Nose crest is not seen in this breed in any of the colors. The eyes of the grizzle Çorum tumblers are just like the self whites tends to be in a pied coloration.

Besides the black, gray, purple and red grizzle colorings this type of birds also come with tail marking. In general these birds are white bodied and black tailed colors and locally called “KARAKUYRUK” or “KARAKUYRUK ÇİLLİ” 


PERFORMANCE QUALITIES:

Çorum tumblers fit into what we call the performance breeds class. Because of their tumbling performance quality they are kept with value in the region of the city of Çorum. There fore, the breeders from solid performing bloodlines are protected with care by fanciers.

Çorum tumbler's performance is very similar in all color variations. Color variations are not an indicator of any performance differences. There are two variations of Çorum performance one being the performing down to the coop and the other being the aerial performance. At times there are extremely high performing birds come out of this breed and at times with endurance flight abilities

The performance qualities looked for in the Takla breed is also the standard performance for this breed. Birds with mediocre or less performance is not considered to be valuable. Since the flight qualities of Çorum tumbler is very similar to the Takla around the city of Konya breed is called “Çorumlu Mardin” (Mardin {takla} from Çorum).

Çorum tumblers fly high. Compared to Takla they tend to start their full performance rather late. They play in very high altitudes. Especially when they are flown first time they raise to extreme altitudes. During the combination they perform 5 to 8  tumbles. Some of them fly very high when first flown then, loose altitude and start showing the standard performance to the coop.

Çorum tumblers do not show any reaction to droppers.

Landing on the ground vs. the roof tops type of problems seen in Takla does not exist in Çorum tumblers. This quality is an advantage for Çorum breeders, who keep their birds in balconies or attics. Because of its physical make up the breed stays very much in control in flight. Because of this and their timid nature, they do not show any difficulties taking to flight also.

Last word:

Çorum tumbler is one of the rare breeds the fanciers of this country can keep with joy. In Turkey, where Takla is kept predominantly because of its performance, we believe, with a quality presentation to the fanciers the Çorum breed can gain popularity very rapidly. For this reason we are calling on the fanciers of the city of Çorum to introduce this beautiful breed to other fanciers and share their vast knowledge on it with us.

Credits:  

In creation of this article, his critique of the Physical Qualities section of the article and sharing his birds photos I would like to thank Mr. Mustafa Taşkın, a fancier out of Çorum.

I also would like to mention the insights of our valuable friend Veterinarian Mr. Ercan Çatal has helped a great deal in creation of this article.

To my wife Ayşe Ferahzade, who gives me great support in keeping this breed my love and to Mr. Mobilyacı Mehmet Kankurdan, who introduced me to this breed I would like to send my respect. He has helped me locate all colors and variations of the breed and shared his endless knowledge with me.

 

Author: Ümit FERAHZADE

Tel: 0262 3325520

Turkey/Kocaeli

e-mail:ferahzade@hotmail.com

 

BAĞLANTILAR

www.guvercinbirligi.com

www.turkishtumblers.com 

www.pestgo.com 

www.jedds.com

 

 

 

deutsche version

 

Dolmetscher: Murat Ergüven

ANATOLİAN PİGEONS

ÜBER DAS BARFÜSSİGE VON -ÇIPLAK- ÇORUM

 

Wie oben genannt ist und von seinem Namen zu verstehen ist, gehört diese vogelart Çorum.

Obwohl sie allen Vogelfans bekannt ist, kennen wir sie leider nicht so richtig, sogar alle Vögel, die keine beinkrause haben, und purzelbaum schlagen wurden gleich als Çorum Çıplağı  genannt.

Deswegen wollten wir diese Missverstaendnisse , die  unter den Vogenfans so angesehen sind, richtigstellen und sogar versuchen einen standart für diese vogelart zu schaffen. Dadurch bekommt diese vogelart seine richtige stelle für seine rasse und für uns, glauben wir.

 

Wieso wird dieses vogel “das barfüssige von Çorum” genannt?

 

Da dieses vogel keine beinkrause hat, nennt man es  nackt auf türkisch heisst das “Çıplak” und nur in der Gebiet von Çorum gezüchtet wird, gibt die stadt ihren namen auch dieser vogelart.

Auch wir glauben daran, warum man sie Çıplak nennt, haengt daran ab, dass man eine Gewohnheit an der Züchtung von Vogeln mit Beinkrause  in Anatolie hat. Und  wir sind der Meinung; diese Gewohnheit bringt eine Schönheitsvorstellung Beinhrause  gegen ohne Beinkrause herbei.

Die Taube von çorum hat auch eine eigenstandigkeit und ist eine Vogelrasse die mit sorgfalt gezüchtet werden soll.

Wir werden diesen artikel aktualisieren, solange wir informationen über die wurzeln dieser vogelart von den Forschern und Züchtern erhalten.

 

İn Welchen Gebieten wird es gezüchtet?

 

Sie wird besonders in der Gegend von Çorum und in einigen Staedten gezüchtet. Yozgat ist die zweite Stadt wo diese Vogelart mit sorgfalt gezüchtet wird. Obwohl sie überall von den Züchtern als Geschenk geschikt worden sind, wurden sie von anderen Vogelrassen wegen der Farbe und Aussicht  besiegt. Die Beinkrauselosigkeit und die mangel an Farben wurde bei diesem Vogel als eine unvollstaendigkeit betrachtet , die anderen performanz vorteile zum hintergrung geschoben, und  sie an der seite von haesslichen Vogelarten gesehen. Damit wurde diese wertvolle Vogelart ohne richtigen Gründen geopfert.

 

Dieses Vogel pflegt sein Nachkommen, wenn die Konditionen stimmen, ist es eine rasse, die sehr leicht gezüchtet werden  kann. Es ist noch stabil und gesund als die anderen Vogelrassen.

 

Es gibt nicht so ein ernsthaftes beinamegebrauch für dieses Vogel und man haengt nur kleine Schmuckstücke aus porzellan, glass, silber und plastik .

 

Wir haben auch keine statische bewertung dieser rasse. Wir werden versuchen, euch diese vogelart noch naeher kennenzulernen. Leistung ist von uns , und berücksichtigung ist von Got.

 

PHYSICHE EINGENSCHAFTEN

 

GEWİNCHT

300 gr +-50 gr

Die talgdrüse auf den schwanz: Bei dieser Vogelart gibt es keine talgdrüse.

 

STURKTUR DES KOPFES

Sie haben ein rundes Kopf. Es gibt auch arten die noch langen und ovalen kopfbau haben. Diese werden Hammerkopf genannt und befinden sich im allgemeinen bei den weissen dieser vogelrasse.

 

STURKTUR DES SCHNABELS 

 bei govalas ist die farbe schwarz. Bei weissen und bunten ist sie knochenfarbig. Der schnabel ist mittelgross und leichtbrechend. İm gegensatz von mardins purzelbaum ist noch kleiner.

AUGE UND AUGENRAHMEN

 Wie schon bekannt ist wenn die farbe weiss ist ist die augenfarbe meistens schwarz. Die augenrahmen sind weiss und zwei faecher. (İn çorum nennt man das “kayteni”) augenfarbe ist bei govalas im allgemeinen gelb oder dotfarbig. Aber es gibt auch selten eine art Şeş göz. Nach der paarung von weiss und violett govalas und weisses barfüssige von çorum kann die augenfarbe rot oder weiss bunte sein. Das nennt man Akıtmalı göz.

 

buraya çorum çıplak başının yandan görüş gelecek

DER  HALS

 Die halsseite ist der wichtigste bestandteil von govalas. Die haare müssen violett farbig sein und vom hals bis zum magen gelangen. Darunter gibt es ein weisser strich “kesme” und dies ist auch eine wichtige eigenschaft von govalas.bei manchen arten befindet sich weisse puntken und die werden dann gerdan oder silber gerdan govala genannt. Bei barfüssige von çorum gibt es auf dem brust auf keinen fall rosa .

 

PROPORTİON FLÜGEL UND SCHWANZ

 der flügel faengt bei govalas mindestens mit sechs telek an und dauert bis 10-11-12 . bevorzugt ist  8-9-10 . 11 und mehr als 11 zeigt bei den ellenbogen weisse punkte und dies nennt man muskalık. Wenn es 8*8 ist nennt man sie 16. bunten auf dem flügel enn man in çorum elif und diese werden braun.

 

FÜSSE UND GELENKE

Barfüssige haben schlanke dünne und schlanke füsse. Die gelenke sind meistens rot farbig.die nadel sind weiss. Sie haben keinen beinkrause. 8mm grosse namensschilder passen für die füsse.

ALLGEMEİNE AUSSİCHT

Sie sind noch kleiner als die andere vogelarten in anatolia. Deswegen können wir sie mittelgross ansehen . sie sind auch anpassungfaehig und können auch gleich fliegen.

 

DİE FARBE

 Sie haben vier verschiedene farben. Die sind violett, schwarz, bunte und weiss.

 

buraya çorum çıplağının ayak duruşu gelecek 

 

VİOLETT

 Sie sind meist gewollte art. Sie befinden sich noch weniger als die andere farbigen oder andere estehtische gründen. Ausser dem farbe unterschiede gibt es kein anderer unterschied können wir sagen. İn anatolie nennt man himmel blau  und wegen der dialekt unterschiede in verschieden gebieten ist der name gökela, gökala, guvala als letztes govala gesprochen.

 

SCHWARZ

 Der unterschied bei dieser art ist folgendermassen zu beschreiben: sie haben keine ketten auf dem flügel(kalem). Die anderen teilen sind gleich wie andere arten. Sie haben auch keine beinkrause. All die eigenschaften die bei violett zu sehen sind sind auch bei dieser art zu sehen.

WEİSSER

Sie haben zwei verschiedene arten . einer von denen ist düz kafa der andere ist arka tepe . wie nach dem namen zu verstehen ist  haben sie weisse farbe . es gibt ausserdem keine andere farbe. Haben bunte augenfarbe. Unter der sonne ist die farbe der augen mehr zu bemerken. Wegen seiner farbe sinkt der wert dieser art. Die arten arka tepe nennt man auch kekilli sütbeyaz.

 

BUNTEN

Nach der paarung weiss und die anderen kommt der bunte auf die welt. Man bevorzugt sie nicht wegen der farbe. Das wirkt aber nicht auf seinen spiel. Auf dem flügel haben sie schwarz, violett, rote puntken. Wenn der körper weiss aber schwanz schwarz ist nennt man schwarzschwanz oder karakuyrukçilli .

 

LEISTUNGSFAİNGKEİTEN

Die arten die fliegen purzelbaum schlagen und spielen sind leistung vogel. Deswegen werden sie  im gebiet çorum gerne gezüchtet und die zur aufzucht geignete werden aufbewahrt.

Die spielregel gelten für alle arten dieses vogels. Farben spielen keine rolle. Bei denen gibt es dama çatıya oder im himmel spielende arten. Es gibt auch einige die sehr lang fliegen können.

Die eigenschaften die bei anderen zu suchen sind gelten auch bei diesem vogel. Die vögel die keine spieleigenschaft haben bevorzugt man nicht. İn der gebiet von Konya nennt man sie Mardin aus Çorum. Sie fliegen hoh und im vergleich zu mardins spielen noch spaeter.

 

bu yrere de bir çorum resmi gelecek 

 

EINGENSCHAFTEN NACH PERFORMANZ

Die Arten, die fliegend purzelbaum schlagen nennt man performanzvögel. Daher züchtet man sie als beliebste vögelart in der provins von Çorum. Auch  für die nachwüchse sorgt man in höchsten Grad.

Die spielregel gelten bei aller arten. Farben wirken nicht auf performanzkrierien. Bei den barfüssigen gibt es zqei verschiedene arten, eine spielt auf dem dach ide anderen am himmel. Mansche spielt sehr gut, mancshe fliegt noch laenger.

Die eigenschaften ide bei prurzelybaum schlagende zu sehen sind, werden bei diesem auch bevorzugt, die arten die nicht spielen bevorzugt man nie. Die arten die sich nach merdins aehneln nennt man in dieser gegend voın Konya Mardin aus Çorum.

Barfüssige fliegen sehr hoch im vergleich zu mardins nehmen sie spaeter teil am spiel. Waehrend des spiels schlaen sie mancshmal 5-8 mal purzelbaum.

Barfüssige sind nicht für den strahl geeignet. Die probleme, die man bei mardins sieht, sind bei barfüssigen nicht sichtbar. Das wird  als ein vorteil angesehn, denn sie sind geeignet entweder am balkon oder auf den dach zu züchten.

ALS LETZTES

Das barfüssige von Çorum namens Govala ist eine rasse die bei der vogelfans sehr beliebt ist. Daher möchten wir all die vogelfans in Çorum einladen um die rasse weiter bekannt zu machen.

DANKE!

Für die hilfe bei der vorbereitung und forschung dieses artikel möchte ich mich bei Mustafa Taşkın bedanken. Für die hilfe von Ercan Çatal bin ich auch sehr dankbar. Ausserdem möchte ich auch für die hilfe meiner Frau Ayşe Ferahzade und Mehmet Kankurdan danken.

 

Autor: Ümit FERAHZADE

Tel: 0262 3325520

Turkei/Kocaeli

e-mail:ferahzade@hotmail.com

 

BAĞLANTILAR

www.guvercinbirligi.com

www.turkishtumblers.com

www.pestgo.com

www.jedds.com