Presentació

CoRubrics i CoRubrics G Suite són plantilles públiques de Google Drive per fer un procés complet d'avaluació amb rúbriques utilitzant eines de Google apps. Serveix perquè el professor avalui als alumnes (o a grups d'alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica.

Aquesta plantilla automatitza tot el procés. Primer caldrà definir la rúbrica que volem utilitzar i després indicar els alumnes i els seus correu electrònics. Un cop fet, la plantilla i l'script associat s'encarregarà de:

  • Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica.
  • Enviar per mail aquest formulari als alumnes o donar-nos l'enllaç (si només corregeix el professor).
  • Un cop contestat el formulari (pels alumnes o pel professor), processar les dades per obtenir les mitjanes.
  • Finalment, enviar els resultats als alumnes (a cadascú només el seu resultat) amb un comentari personalitzat.
A més, CoRubrics G Suite permet:
  • Fer comentaris quan es contesta la rúbrica.
  • Coavaluació, Autoavaluació i l’avaluació del professor en un sol CoRubrics.