Startside‎ > ‎

Kontrakt, vilkår/Contract

Kontrakt ved leie av sykkel hos Corner Sport AS

Sykling er forbundet med risiko og leie er på eget ansvar.
Kontrakt med leiebetingelser må underskrives ved leie av sykkel.

Leie av sykkel - leietaker må si seg enig i følgende punkter:

Vi gjør oppmerksom på at bruk av sykkel er forbundet med risiko. Aktsomhet skal alltid vises og trafikkregler følges. Bruk alltid hjelm.

Den som leier sykkel er selv ansvarlig for eventuelle skader som forvoldes på sykkel eller tilleggsutstyr leid fra Corner Sport AS.

Utleier har intet ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå, herunder skader på tredjemanns eiendom.

Det ytes derfor ingen erstatning for skader på deg selv eller dine eiendeler under leietiden.

For eventuelle skader på tredjemanns eiendom, hefter leier med sin egen ansvarsforsikring.

Den som leier sykkel er ansvarlig for ved avsluttet tur å plassere sykkel iht avtale, og ellers på en slik måte at den ikke blir borte.

Leitaker har selv kontrollert og sjekket sykkel og hjelm og funnet den i orden.

Vedr. sykkelhjelm: Det er påbudt med hjelm ved bruk av sykkel, og ved leie tilbys også hjelm. Disse blir sjekket, men noen feil er vanskelig å oppdage. Utleier tar ikke ansvar for evt. skade på personer pga skadet hjelm. Ta gjerne med egen hjelm ved leie av sykkel.

Comments