Cerita ciung wanara dalam bahasa Chichewa

Cerita ciung wanara dalam bahasa Chichewa


Long nthawi zapitazo kumadzulo Java kunali ufumu wotchedwa Galuh. Ntongi akhali King Barma Wijaya Kusuma. Anali ndi akazi awiri - Pohaci Naganingrum ndi Dewi Pangreyep. Pa nthawi imeneyo onse anali woyembekezera. Mfumu anasangalala kwambiri pamene Dewi Pangreyep anabereka mwana wamwamuna. Mfumu anamutchula Hariang Banga. Iye anali mnyamata wokongola.

Patapita miyezi ingapo Pohaci Naganingrum komanso anabereka. Dewi Pangreyep anamuthandiza pa ndondomeko kubadwa koma anali ndi chiwembu choipa. Iye anakonzera mwana galu ndi kuupereka kwa Pohaci. Kenako anaika mwana m'bokosi ndipo izo zaperekedwa kwa mtsinje. Lengser, munthu amene analandira dongosolo kuponya mwana mtsinje, anamuika iye m'bokosi otetezeka ndipo anapereka dzira. Panthawiyi Dewi Pangreyep anakauza mfumu kuti Pohaci atabala mwana galu.

O, mfumu, Pohaci ndi mkazi zoipa. Usiku watha iye anabala mwana wake ndi galu! Ndi ochimwa. Mulungu aathabusa. Izi ndi zamanyazi kwa ulemerero Wanu Mfumu ndi ufumu wonse "

Mfumu kwambiri ndipo anakwiya kwambiri kumva zimenezo. Iye anaganiza kuti chamanyazi kuti banja lachifumu. Choncho analamula msilikali wake kupha Pohaci ndi mwana.

Lengser, amene anali kuchita dongosolo, sanayese n'komwe kuchita izo. Anatipulumutsa Pohaci m'malo. Ndiye Pohaci ankakhala m'mudzi wina.

Panthawiyi m'mudzi mwa mtsinje moyo angapo mwamuna ndi mkazi. Aki Balangantran ankakhala ndi mkazi wake Nini Balangantran. zaka zambiri zinapitapo kuchokera pamene ukwati wawo koma iwo analibe ana. Usana ndi usiku iwo anapemphera kwa Mulungu kupempha ana. Usiku wina Nini ndinali kulota kuti anaona mwezi. Aki anamasulira maloto kuti adzalandira mphatso yochokera kwa Mulungu. M'mawa Aki anapita ku mtsinje ndi ukonde wake kuti nsomba. Mwadzidzidzi chinachake anachita chidwi. Pakati pa mtsinje kunali bokosi matabwa akuyandama pamadzi. Ndiye iye anamugwira izo. Iye anakhumudwa ataona mwana mkati. Iye anabweretsa mwana kunyumba ndi kum'patsa dzina la Ciung Wanara. M'chinenero Chisunda Ciung zikutanthauza mbalame ndi Wanara zikutanthauza nyani. Iwo anali osangalala kwambiri popeza analibe ana.

Patatha zaka zingapo Ciung Wanara atakula wokongola komanso amadzisamalira mnyamata. Dzira anakhala tambala. Ciung anakonda tambala nkhondo. Iye amapita kusewera tambala nkhondo masewera. Tambala wake unali wofulumira ndi amphamvu kuti anapambana onse ndewu ake. Posachedwapa iye ndi tambala ake odziwika mu Galuh. Aliyense udawadziwa.

Kenako mfumu ya Galuh amene anali atambala ambiri ndi anakonda tambala nkhondo anamva uthenga. Choncho analamula Lengser, wachiwiri wake wokhulupirika, kupeza mnyamata. Monga Lengser nawo kunyumba Ciung iye anadabwa kuona bokosi. Iye anazindikira kuti linali bokosi iye anaponya mumtsinje zaka zingapo zapitazo. Pamene Iye adafunsa atate Ciung iye anali wotsimikiza kuti Ciung anali mwana wa mfumu ku Pohaci Naganingrum. nthawi imene iye ankafuna kuchita ntchito zabwino Ciung. Kenako anauza Ciung kuti mfumu anamuitana kunyumba kwa tambala nkhondo. Iye adaapanga ciung kupempha ufumu tambala ake anapambana nkhondo. Ciung anavomera chotero iwo anapita kunyumba yomweyo.

Kenako mu nyumba ya Galuh, Ciung anauza mfumu kuti anali ndi chikhalidwe cha tambala nkhondo. Ngati tambala ake Umapeza, iye akufuna mfumu kumupatsa ufumu wake. Ngati tambala wake kumasula, ndiye adzapereka mutu wake. Mfumu anavomera chifukwa iye anali wotsimikiza kuti tambala ake kupambana. Ndiyeno pa nkhondo oopsa tambala Ciung a anapambana nkhondo. Aliyense anadabwa. Mfumu sakanachitira mwina. Iye anali kusunga mawu ake ndi kupereka ufumu wake kwa ciung Wanara. Ndiye Lengser anauza mfumu kuti ciung kwenikweni Hing mwana mwiniyo Pohaci naganingrum. Iye anadziululira Dewi Pangreyep adzachite zoipa.

Mfumu kwambiri ndipo anakwiya kwambiri. Iye analamulira asilikali ake kuti amange ndi chilango Dewi Pangreyep. chochitika anapanga Prince Hariang Banga anakwiya kwambiri. Mwamsanga anaukira Ciung Wanara. Pomaliza mfumu anaganiza kugawanitsa ufumu wake pawiri. malire anali Cipamali mtsinje. Kumadzulo kwa mtsinje anapatsidwa Hariang Banga pamene Ciung Wanara analamulira kum'mawa kwa ufumu.

Demikianlah artikel tentang Cerita ciung wanara dalam bahasa Chichewa, dan Artikel ini dipersembahkan oleh ;

Harga qnc jelly gamat

Comments