La Coral Gallaret

Sembla que sempre hi ha hagut un desig per part d’algunes persones de formar part d’una Coral.

I un dia parlant d’un concert de cant coral que s’havia celebrat a Vic, que per cert havia estat esplèndid, se’ns van remoure les ganes de cantar, i pensàrem que fóra bo poder formar una coral al nostre poble.

Tot seguit vàrem contactar amb una persona que ens va assessorar a l’hora de dirigir la coral. Així va arribar  un dia que es va quedar d’acord amb en Josep Mª Altimir, d’iniciar la coral assajant cada dijous.

Posteriorment, i estant tothom d’acord, vàrem anomenar la nostra coral: “Coral EL Gallaret”.

Tot això va començar abans de l’estiu de l’any 2008.

Mª Teresa Nadal